Folkekirkens fremtid sættes til debat

Hvordan kan man forestille sig, at folkekirkens situation ser ud om 10 år? Hvordan ønsker man, at det skal se ud?

 

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive drøftet ved konferencen "Folkekirkens fremtid(er)", som bliver holdt den 27. august 2007. Ca. 150 mennesker fra forskellige dele af dansk kirkeliv er indbudt til at deltage i konferencen.

 

Kirkeminister Bertel Haarder indbyder til konferencen sammen med biskop Erik Norman Svendsen, København, provst Leif Arffmann, Vejle (formand for Danmarks Provsteforening), sognepræst Sabine Bech-Hansen, Århus (formand for Den danske Præsteforening) og universitetslektor Inge Lise Pedersen, Frederiksberg (formand for Landsforeningen af Menighedsråd).

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om konferencen:

 

"I det seneste par år har vi i folkekirken brugt megen tid og energi på at drøfte folkekirkens struktur og opgavefordeling. Det har ført til en modernisering af folkekirkens rammer. Det betyder, at folkekirken bliver bedre rustet til at tage de mange aktuelle udfordringer op.

Men hvad er udfordringerne til folkekirken på længere sigt? Det bør vi tage fat på at drøfte allerede nu, mener de fire medindbydere og jeg. Derfor holder vi konferencen, som forhåbentlig kan blive starten på en bred debat i folkekirken om forventninger og ønsker til folkekirken om f.eks. 10 år."

 

Fremtidsforskeren, Chief Imagination Officer Rolf Jensen, Dream Company A/S, har opstillet fire scenarier, som giver forskellige bud på, hvad der kan tænkes at karakterisere folkekirken i 2016. Disse scenarier danner udgangspunkt for drøftelserne på konference.

 

"Folkekirkens fremtider - fire scenarier for folkekirken i 2016" - PDF

 

Program for konferencen - PDF

 

Invitationsliste - PDF

 

 

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere