Folkekirkens fremtid sættes til debat

Hvordan kan man forestille sig, at folkekirkens situation ser ud om 10 år? Hvordan ønsker man, at det skal se ud?

 

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive drøftet ved konferencen "Folkekirkens fremtid(er)", som bliver holdt den 27. august 2007. Ca. 150 mennesker fra forskellige dele af dansk kirkeliv er indbudt til at deltage i konferencen.

 

Kirkeminister Bertel Haarder indbyder til konferencen sammen med biskop Erik Norman Svendsen, København, provst Leif Arffmann, Vejle (formand for Danmarks Provsteforening), sognepræst Sabine Bech-Hansen, Århus (formand for Den danske Præsteforening) og universitetslektor Inge Lise Pedersen, Frederiksberg (formand for Landsforeningen af Menighedsråd).

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om konferencen:

 

"I det seneste par år har vi i folkekirken brugt megen tid og energi på at drøfte folkekirkens struktur og opgavefordeling. Det har ført til en modernisering af folkekirkens rammer. Det betyder, at folkekirken bliver bedre rustet til at tage de mange aktuelle udfordringer op.

Men hvad er udfordringerne til folkekirken på længere sigt? Det bør vi tage fat på at drøfte allerede nu, mener de fire medindbydere og jeg. Derfor holder vi konferencen, som forhåbentlig kan blive starten på en bred debat i folkekirken om forventninger og ønsker til folkekirken om f.eks. 10 år."

 

Fremtidsforskeren, Chief Imagination Officer Rolf Jensen, Dream Company A/S, har opstillet fire scenarier, som giver forskellige bud på, hvad der kan tænkes at karakterisere folkekirken i 2016. Disse scenarier danner udgangspunkt for drøftelserne på konference.

 

"Folkekirkens fremtider - fire scenarier for folkekirken i 2016" - PDF

 

Program for konferencen - PDF

 

Invitationsliste - PDF

 

 

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere