Folkekirkens It kommer tættere på brugerne med ny organisation

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver hovedoverskrifterne for en række nye initiativer fra Kirkeministeriet. 

Initiativerne sættes i værk for at give folkekirken større indflydelse på it-beslutninger i Folkekirkens It, der er den enhed i Kirkeministeriet, som leverer it-løsninger til folkekirken og ministeriet. Midlet til at nå målene er først og fremmest, at en ny It-følgegruppe erstatter den hidtidige It-styregruppe. It-følgegruppen får en ny, styrket rolle, både gennem et klarere mandat for arbejdet og med en hyppigere mødefrekvens.  Følgegruppen kommer til at bestå af medlemmer fra samme kreds som den eksisterende budgetfølgegruppe vedrørende folkekirkens fællesfond, samt et eksternt it-sagkyndigt medlem. Se kommissoriet for følgegruppen her. 

Den nye følgegruppe skal sikre, at folkekirken kommer tættere på de strategiske it-beslutninger. Samtidig skal de mange brugere i folkekirken involveres tættere i udviklingen og indførelsen af nye it-løsninger – først og fremmest ved at der oprettes brugergrupper med klart definerede formål. Desuden skal der årligt afholdes en årlig it-konference, hvor både følgegruppen og brugergrupperne deltager. De nye initiativer for den styrkede brugerinvolvering kan ses her. 

Organisatorisk vil Folkekirkens It fortsat være placeret i Kirkeministeriets departement, men kompetencer, opgaver og ansvar bliver præciseret og formaliseret. Chefen for Folkekirkens It refererer direkte til Kirkeministeriets departementschef og indgår årlige resultatkontrakter om mål og opgaver.  Økonomisk betyder den nye organisering ikke ændringer. Finansieringen af folkekirkens fælles it- løsninger kommer stadig fra folkekirkens fællesfond efter beslutning af kirkeministeren. Til gengæld styrkes økonomistyringen med en mere gennemsigtig budget- og bevillingsmodel, som kan bidrage til at sikre fornuftige beslutninger og prioriteringer i forhold til nye it-løsninger.

De nye initiativer kommer i opfølgning på en konsulentrapport, som Kirkeministeriet har bedt analysere den fremtidige økonomiske ramme og organisering af Folkekirkens It – bl.a. for at realisere den ambitiøse digitale strategi for Kirkeministeriet og folkekirken 2016-2020.

Læs mere om baggrunden nedenfor. 

 

Analysen af Folkekirkens It er gennemført af Implement Consulting Group A/S. Rapporten blev afleveret i marts 2017 og kan læses her. Høringssvar fra folkekirkens interessenter kan læses her.

Analysen peger på, at Folkekirkens It i forhold til sine kerneydelser, der omfatter en række af Kirkeministeriets og folkekirkens centrale administrative systemer, lever op til de krav, der stilles til indhold og sikkerhed, samt at levering sker til konkurrencedygtige priser.  Analysen peger derudover på, at realiseringen af den nye digitale strategi for 2016-2020 vil kræve, at Folkekirkens It fremover leverer en række nye ydelser af rådgivende karakter. Den digitale strategi kan læses her.  De iværksatte tiltag svarer i vidt omfang til de ønsker for Folkekirkens It, som er kommet til udtryk i høringssvarene.

Nyhedsarkiv

15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere
19/12 2017

De ti stifter i Danmark kan glæde sig over en høj brugertilfredshed.

Medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg er i en ny undersøgelse blevet...

Læs mere