Gebyr på navneændringer

Med familieministerens fremsættelse af "forslag til ændring af navnelov" udmøntes aftalen om at indføre et gebyr på navneændringer.  

 

Den nye navnelov trådte i kraft den 1. april 2006. Det var forventningen, at der ville være ca. 60.000 navneændringer pr. år. På dagen, hvor forslaget til ændring af navnelov blev fremsat, passerede vi med 118.000 navnændringer næsten det dobbelte antal.  

 

Familieminister Carina Christensen udtaler: "Det er forventningen, at gebyret vil nedbringe antallet i retning mod det forventede."  

 

Anmodning om navneændring kan foretages via internettet på hjemmesiden www.personregistrering.dk. Herfra kan man også betale de 430 kr., som gebyret er fastsat til.

 

95% af navneændringerne udføres af folkekirkens personregisterførere. De fleste af de øvrige udføres i kommunerne af de sønderjyske personregisterførere, og et meget lille antal udføres i statsforvaltningerne.  

 

I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget siger kirkeminister Bertel Haarder:

 

"Det har været vigtigt for folkekirken, at 95% af gebyrindtægterne - som det er tilfældet - går til en nedbringelse af kirkeskatten, da det jo er folkekirken, der har afholdt udgifterne. Jeg er derfor glad for at kunne tilbagevise de forlydender, der har været fremme om, at der skulle være tale om et brud på skattestoppet. Det er der ikke. Pengene går fuldt ud til skattenedsættelser."

 

Gebyrordningen vil træde i kraft fra den 1. maj 2007. Det er samme dag, som de sønderjyske kommuner begynder at bruge den elektroniske registreringsløsning, der nu har været anvendt i folkekirken siden 2003.

 

Supplerende oplysning 30. april 2007:

Forslaget til ændring af navneloven er ikke blevet færdigbehandlet af Folketinget før 1. maj 2007. Familieministeren har derfor fremsat et ændringsforslag, som betyder, at bestemmelsen om gebyr ikke træder i kraft den 1. maj, men først efter at lovforslaget er færdigbehandlet af Folketinget.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere