Gebyr på navneændringer

Med familieministerens fremsættelse af "forslag til ændring af navnelov" udmøntes aftalen om at indføre et gebyr på navneændringer.  

 

Den nye navnelov trådte i kraft den 1. april 2006. Det var forventningen, at der ville være ca. 60.000 navneændringer pr. år. På dagen, hvor forslaget til ændring af navnelov blev fremsat, passerede vi med 118.000 navnændringer næsten det dobbelte antal.  

 

Familieminister Carina Christensen udtaler: "Det er forventningen, at gebyret vil nedbringe antallet i retning mod det forventede."  

 

Anmodning om navneændring kan foretages via internettet på hjemmesiden www.personregistrering.dk. Herfra kan man også betale de 430 kr., som gebyret er fastsat til.

 

95% af navneændringerne udføres af folkekirkens personregisterførere. De fleste af de øvrige udføres i kommunerne af de sønderjyske personregisterførere, og et meget lille antal udføres i statsforvaltningerne.  

 

I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget siger kirkeminister Bertel Haarder:

 

"Det har været vigtigt for folkekirken, at 95% af gebyrindtægterne - som det er tilfældet - går til en nedbringelse af kirkeskatten, da det jo er folkekirken, der har afholdt udgifterne. Jeg er derfor glad for at kunne tilbagevise de forlydender, der har været fremme om, at der skulle være tale om et brud på skattestoppet. Det er der ikke. Pengene går fuldt ud til skattenedsættelser."

 

Gebyrordningen vil træde i kraft fra den 1. maj 2007. Det er samme dag, som de sønderjyske kommuner begynder at bruge den elektroniske registreringsløsning, der nu har været anvendt i folkekirken siden 2003.

 

Supplerende oplysning 30. april 2007:

Forslaget til ændring af navneloven er ikke blevet færdigbehandlet af Folketinget før 1. maj 2007. Familieministeren har derfor fremsat et ændringsforslag, som betyder, at bestemmelsen om gebyr ikke træder i kraft den 1. maj, men først efter at lovforslaget er færdigbehandlet af Folketinget.

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere