Gebyr på navneændringer

Med familieministerens fremsættelse af "forslag til ændring af navnelov" udmøntes aftalen om at indføre et gebyr på navneændringer.  

 

Den nye navnelov trådte i kraft den 1. april 2006. Det var forventningen, at der ville være ca. 60.000 navneændringer pr. år. På dagen, hvor forslaget til ændring af navnelov blev fremsat, passerede vi med 118.000 navnændringer næsten det dobbelte antal.  

 

Familieminister Carina Christensen udtaler: "Det er forventningen, at gebyret vil nedbringe antallet i retning mod det forventede."  

 

Anmodning om navneændring kan foretages via internettet på hjemmesiden www.personregistrering.dk. Herfra kan man også betale de 430 kr., som gebyret er fastsat til.

 

95% af navneændringerne udføres af folkekirkens personregisterførere. De fleste af de øvrige udføres i kommunerne af de sønderjyske personregisterførere, og et meget lille antal udføres i statsforvaltningerne.  

 

I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget siger kirkeminister Bertel Haarder:

 

"Det har været vigtigt for folkekirken, at 95% af gebyrindtægterne - som det er tilfældet - går til en nedbringelse af kirkeskatten, da det jo er folkekirken, der har afholdt udgifterne. Jeg er derfor glad for at kunne tilbagevise de forlydender, der har været fremme om, at der skulle være tale om et brud på skattestoppet. Det er der ikke. Pengene går fuldt ud til skattenedsættelser."

 

Gebyrordningen vil træde i kraft fra den 1. maj 2007. Det er samme dag, som de sønderjyske kommuner begynder at bruge den elektroniske registreringsløsning, der nu har været anvendt i folkekirken siden 2003.

 

Supplerende oplysning 30. april 2007:

Forslaget til ændring af navneloven er ikke blevet færdigbehandlet af Folketinget før 1. maj 2007. Familieministeren har derfor fremsat et ændringsforslag, som betyder, at bestemmelsen om gebyr ikke træder i kraft den 1. maj, men først efter at lovforslaget er færdigbehandlet af Folketinget.

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere