Højesterets dom om medlemskab af folkekirken

Pressemeddelelse den 15. september 2005

 

Højesteret har den 15. september 2005 erklæret eksklusionen af kirketjener Steen Ribers fra medlemskab af folkekirken for ugyldig og fastslået, at han fortsat er medlem af folkekirken.

 

3 af de 5 dommere i Højesteret fastslog, at loven om medlemskab af folkekirken ikke giver et tilstrækkeligt klart grundlag for at kunne sige, at et medlem har stillet sig uden for folkekirken, selv om han gennem længere tid i læserbreve, foredrag og interviews i medierne måtte have arbejdet ihærdigt, åbenlyst og aktivt med at udbrede en troslære, der på en række punkter er i strid med folkekirkens.
Dette gælder uanset en eventuel forudgående tilkendegivelse fra de kirkelige myndigheder.

2 af de 5 dommere i Højesteret fandt derimod, at medlemskabsloven, således som den er fortolket af ministeriet, indeholder det fornødne grundlag for at anse et medlem for at have stillet sig uden for folkekirken.

 

Alle dommere var enige om, at afgørelsen om at ekskludere Steen Ribers måtte anses for ugyldig, fordi det egentlige formål havde været at opnå, at han ikke længere kunne være medlem af menighedsrådet.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om dommen:
"Højesterets dom er afslutning på en sag, der har strakt sig over mere end 10 år.

Jeg har nu bedt mine embedsmænd om nøje at vurdere konsekvenserne af dommen. Jeg vil på den baggrund drøfte sagen med biskopperne ved det møde, som vi forlængst har aftalt at holde torsdag 22. september om flere andre spørgsmål.

 

Jeg har ikke yderligere kommentarer til dommen eller eventuelle konsekvenser, før jeg har holdt mødet med biskopperne."

 

Læs indholdet af Højesterets dom

 

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere