Højesterets dom om medlemskab af folkekirken

Pressemeddelelse den 15. september 2005

 

Højesteret har den 15. september 2005 erklæret eksklusionen af kirketjener Steen Ribers fra medlemskab af folkekirken for ugyldig og fastslået, at han fortsat er medlem af folkekirken.

 

3 af de 5 dommere i Højesteret fastslog, at loven om medlemskab af folkekirken ikke giver et tilstrækkeligt klart grundlag for at kunne sige, at et medlem har stillet sig uden for folkekirken, selv om han gennem længere tid i læserbreve, foredrag og interviews i medierne måtte have arbejdet ihærdigt, åbenlyst og aktivt med at udbrede en troslære, der på en række punkter er i strid med folkekirkens.
Dette gælder uanset en eventuel forudgående tilkendegivelse fra de kirkelige myndigheder.

2 af de 5 dommere i Højesteret fandt derimod, at medlemskabsloven, således som den er fortolket af ministeriet, indeholder det fornødne grundlag for at anse et medlem for at have stillet sig uden for folkekirken.

 

Alle dommere var enige om, at afgørelsen om at ekskludere Steen Ribers måtte anses for ugyldig, fordi det egentlige formål havde været at opnå, at han ikke længere kunne være medlem af menighedsrådet.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om dommen:
"Højesterets dom er afslutning på en sag, der har strakt sig over mere end 10 år.

Jeg har nu bedt mine embedsmænd om nøje at vurdere konsekvenserne af dommen. Jeg vil på den baggrund drøfte sagen med biskopperne ved det møde, som vi forlængst har aftalt at holde torsdag 22. september om flere andre spørgsmål.

 

Jeg har ikke yderligere kommentarer til dommen eller eventuelle konsekvenser, før jeg har holdt mødet med biskopperne."

 

Læs indholdet af Højesterets dom

 

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere