Højesterets dom om medlemskab af folkekirken

Pressemeddelelse den 15. september 2005

 

Højesteret har den 15. september 2005 erklæret eksklusionen af kirketjener Steen Ribers fra medlemskab af folkekirken for ugyldig og fastslået, at han fortsat er medlem af folkekirken.

 

3 af de 5 dommere i Højesteret fastslog, at loven om medlemskab af folkekirken ikke giver et tilstrækkeligt klart grundlag for at kunne sige, at et medlem har stillet sig uden for folkekirken, selv om han gennem længere tid i læserbreve, foredrag og interviews i medierne måtte have arbejdet ihærdigt, åbenlyst og aktivt med at udbrede en troslære, der på en række punkter er i strid med folkekirkens.
Dette gælder uanset en eventuel forudgående tilkendegivelse fra de kirkelige myndigheder.

2 af de 5 dommere i Højesteret fandt derimod, at medlemskabsloven, således som den er fortolket af ministeriet, indeholder det fornødne grundlag for at anse et medlem for at have stillet sig uden for folkekirken.

 

Alle dommere var enige om, at afgørelsen om at ekskludere Steen Ribers måtte anses for ugyldig, fordi det egentlige formål havde været at opnå, at han ikke længere kunne være medlem af menighedsrådet.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om dommen:
"Højesterets dom er afslutning på en sag, der har strakt sig over mere end 10 år.

Jeg har nu bedt mine embedsmænd om nøje at vurdere konsekvenserne af dommen. Jeg vil på den baggrund drøfte sagen med biskopperne ved det møde, som vi forlængst har aftalt at holde torsdag 22. september om flere andre spørgsmål.

 

Jeg har ikke yderligere kommentarer til dommen eller eventuelle konsekvenser, før jeg har holdt mødet med biskopperne."

 

Læs indholdet af Højesterets dom

 

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere