Højesterets dom om medlemskab af folkekirken

Pressemeddelelse den 15. september 2005

 

Højesteret har den 15. september 2005 erklæret eksklusionen af kirketjener Steen Ribers fra medlemskab af folkekirken for ugyldig og fastslået, at han fortsat er medlem af folkekirken.

 

3 af de 5 dommere i Højesteret fastslog, at loven om medlemskab af folkekirken ikke giver et tilstrækkeligt klart grundlag for at kunne sige, at et medlem har stillet sig uden for folkekirken, selv om han gennem længere tid i læserbreve, foredrag og interviews i medierne måtte have arbejdet ihærdigt, åbenlyst og aktivt med at udbrede en troslære, der på en række punkter er i strid med folkekirkens.
Dette gælder uanset en eventuel forudgående tilkendegivelse fra de kirkelige myndigheder.

2 af de 5 dommere i Højesteret fandt derimod, at medlemskabsloven, således som den er fortolket af ministeriet, indeholder det fornødne grundlag for at anse et medlem for at have stillet sig uden for folkekirken.

 

Alle dommere var enige om, at afgørelsen om at ekskludere Steen Ribers måtte anses for ugyldig, fordi det egentlige formål havde været at opnå, at han ikke længere kunne være medlem af menighedsrådet.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om dommen:
"Højesterets dom er afslutning på en sag, der har strakt sig over mere end 10 år.

Jeg har nu bedt mine embedsmænd om nøje at vurdere konsekvenserne af dommen. Jeg vil på den baggrund drøfte sagen med biskopperne ved det møde, som vi forlængst har aftalt at holde torsdag 22. september om flere andre spørgsmål.

 

Jeg har ikke yderligere kommentarer til dommen eller eventuelle konsekvenser, før jeg har holdt mødet med biskopperne."

 

Læs indholdet af Højesterets dom

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere