Høring om udkast til lovforslag på baggrund af betænkning 1491

Kirkeministeriet har den 23. juni 2008 sendt et udkast til lovforslag til høring. Lovforslaget lægger op til ændring af en række bestemmelser i den kirkelige lovgivning på baggrund af betænkning 1491/2007 om folkekirkens lokale økonomi. Fristen for at indsende høringssvar er den 22. august 2008.

 

Forslagene i lovudkastet kan samles under 7 hovedoverskrifter:

1.      Betjening af folkekirkens medlemmer - medlemmernes rettigheder.

2.      Den lokale struktur - omdannelse af kirkedistrikter til sogne.

3.      Kirkegårdsdrift - styrkelse af provstiudvalgenes kompetencer.

4.      Økonomisk styring - styrkelse af menighedsrådenes mulighed for økonomisk styring.

5.      Menighedsrådenes virksomhed - ny formulering af økonomilovens § 2.

6.      Økonomisk  forvaltning - lån af 5 %-midlerne og nye regler for fælles IT-systemer.

7.      Forenkling af reglerne om kirke- og præsteembedekapitaler.

 

 

 

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere