Høring om udkast til lovforslag på baggrund af betænkning 1491

Kirkeministeriet har den 23. juni 2008 sendt et udkast til lovforslag til høring. Lovforslaget lægger op til ændring af en række bestemmelser i den kirkelige lovgivning på baggrund af betænkning 1491/2007 om folkekirkens lokale økonomi. Fristen for at indsende høringssvar er den 22. august 2008.

 

Forslagene i lovudkastet kan samles under 7 hovedoverskrifter:

1.      Betjening af folkekirkens medlemmer - medlemmernes rettigheder.

2.      Den lokale struktur - omdannelse af kirkedistrikter til sogne.

3.      Kirkegårdsdrift - styrkelse af provstiudvalgenes kompetencer.

4.      Økonomisk styring - styrkelse af menighedsrådenes mulighed for økonomisk styring.

5.      Menighedsrådenes virksomhed - ny formulering af økonomilovens § 2.

6.      Økonomisk  forvaltning - lån af 5 %-midlerne og nye regler for fælles IT-systemer.

7.      Forenkling af reglerne om kirke- og præsteembedekapitaler.

 

 

 

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere