Høring om udkast til lovforslag på baggrund af betænkning 1491

Kirkeministeriet har den 23. juni 2008 sendt et udkast til lovforslag til høring. Lovforslaget lægger op til ændring af en række bestemmelser i den kirkelige lovgivning på baggrund af betænkning 1491/2007 om folkekirkens lokale økonomi. Fristen for at indsende høringssvar er den 22. august 2008.

 

Forslagene i lovudkastet kan samles under 7 hovedoverskrifter:

1.      Betjening af folkekirkens medlemmer - medlemmernes rettigheder.

2.      Den lokale struktur - omdannelse af kirkedistrikter til sogne.

3.      Kirkegårdsdrift - styrkelse af provstiudvalgenes kompetencer.

4.      Økonomisk styring - styrkelse af menighedsrådenes mulighed for økonomisk styring.

5.      Menighedsrådenes virksomhed - ny formulering af økonomilovens § 2.

6.      Økonomisk  forvaltning - lån af 5 %-midlerne og nye regler for fælles IT-systemer.

7.      Forenkling af reglerne om kirke- og præsteembedekapitaler.

 

 

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere