Imam-forhandlinger går nu ind i en ny fase

Kirkeminister Bertel Haarder har besluttet at ændre på forhandlingsforløbet om tiltag mod imamer, moskeer og radikaliserede miljøer.

- Vi har foreløbig haft to gode møder i en meget stor kreds med alle partierne, hvor en række spørgsmål er blevet rejst og diskuteret. Men der har også været en vis utålmodighed i forhold til processen, og derfor finder jeg det rigtigst at tage en samtale med partierne hver for sig for at få afdækket, hvilke muligheder der er for at indgå en bred aftale, siger Bertel Haarder.

Derfor er det planlagte tredje stormøde mellem alle Folketingets partier den 28. april aflyst til fordel for bilaterale møder mellem ministeren og partierne enkeltvis.

Han tilføjer, at de bilaterale møder foruden at fremskynde processen også giver ham bedre mulighed for at komme i dybden med en afklaring af, hvad de enkelte partier vil være med til.

De bilaterale møder er lige nu ved at blive planlagt, og de vil alle være afholdt, inden den store kreds med deltagelse af flere partier samtidigt fortsætter som planlagt den 10. maj.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere