Imam-forhandlinger går nu ind i en ny fase

Kirkeminister Bertel Haarder har besluttet at ændre på forhandlingsforløbet om tiltag mod imamer, moskeer og radikaliserede miljøer.

- Vi har foreløbig haft to gode møder i en meget stor kreds med alle partierne, hvor en række spørgsmål er blevet rejst og diskuteret. Men der har også været en vis utålmodighed i forhold til processen, og derfor finder jeg det rigtigst at tage en samtale med partierne hver for sig for at få afdækket, hvilke muligheder der er for at indgå en bred aftale, siger Bertel Haarder.

Derfor er det planlagte tredje stormøde mellem alle Folketingets partier den 28. april aflyst til fordel for bilaterale møder mellem ministeren og partierne enkeltvis.

Han tilføjer, at de bilaterale møder foruden at fremskynde processen også giver ham bedre mulighed for at komme i dybden med en afklaring af, hvad de enkelte partier vil være med til.

De bilaterale møder er lige nu ved at blive planlagt, og de vil alle være afholdt, inden den store kreds med deltagelse af flere partier samtidigt fortsætter som planlagt den 10. maj.

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere