Imam-forhandlinger går nu ind i en ny fase

Kirkeminister Bertel Haarder har besluttet at ændre på forhandlingsforløbet om tiltag mod imamer, moskeer og radikaliserede miljøer.

- Vi har foreløbig haft to gode møder i en meget stor kreds med alle partierne, hvor en række spørgsmål er blevet rejst og diskuteret. Men der har også været en vis utålmodighed i forhold til processen, og derfor finder jeg det rigtigst at tage en samtale med partierne hver for sig for at få afdækket, hvilke muligheder der er for at indgå en bred aftale, siger Bertel Haarder.

Derfor er det planlagte tredje stormøde mellem alle Folketingets partier den 28. april aflyst til fordel for bilaterale møder mellem ministeren og partierne enkeltvis.

Han tilføjer, at de bilaterale møder foruden at fremskynde processen også giver ham bedre mulighed for at komme i dybden med en afklaring af, hvad de enkelte partier vil være med til.

De bilaterale møder er lige nu ved at blive planlagt, og de vil alle være afholdt, inden den store kreds med deltagelse af flere partier samtidigt fortsætter som planlagt den 10. maj.

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere