Invitation til menighedsrådene: Kast jer ud i helt nye måder at arbejde på

Overlad de daglige opgaver med at vedligeholde og administrere sognegårde og fælleshuse til en ekstern samarbejdspartner. Læg dele af økonomien over til provstiet. Eller hvad med at lade en og samme kontaktperson varetage arbejdet med kontakten til de ansatte for flere menighedsråd?

Disse tre muligheder er eksempler på de nye måder at organisere arbejdet på, som landets ca. 1.700 menighedsråd nu får mulighed for at afprøve. Folketinget har med stort flertal nemlig netop vedtaget en ny forsøgslov, og kirkeministeren udbyder på den baggrund otte nye rammer for menighedsrådenes arbejde og organisering.

Kirkeminister Mette Bock er meget tilfreds med, at forsøgslovgivningen nu er vedtaget.

- Det er faktisk noget af det vigtigste for en kirkeminister overhovedet: At sørge for at vilkårene for menighedsrådene bliver så fleksible, tidssvarende og smidige som muligt. Det er forudsætningen for, at arbejdet i menighedsrådene ikke sander til i unødvendige regler og bureaukrati, siger Mette Bock.

Ud over de nævnte eksempler åbner forsøgsloven for, at menighedsrådene kan placere formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen, og at de kan samarbejde som selvstændige juridiske enheder. Eller de kan slet og ret overdrage alle eller udvalgte dele af de administrative opgaver til provstiet.

Kirkeministeriet har i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, Danmarks Provsteforening og stiftskontorcheferne udarbejdet et samlet katalog, som beskriver rammerne nærmere.

Der har vist sig at være en stor interesse fra flere menighedsråds side om at kunne komme i gang med arbejdet – og det er tanken, at forsøgene alt efter deres karakter skal træde i kraft hhv. den første søndag i kirkeåret 2017, 1. januar 2018 eller 1. januar 2019. Ministeren vil fortsætte sin dialog med menighedsrådene og de folkekirkelige interessenter og på denne baggrund årligt udbyde en række forsøgsrammer.

Alle forsøgene vil blive evalueret, og der vil efterfølgende ske en indsamling af erfaringerne, så der kan gives et samlet billede af, om der er behov for at ændre den gældende, kirkelige lovgivning.

Læs mere om forsøgslovgivningen og rammerne her. 

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere