Invitation til menighedsrådene: Kast jer ud i helt nye måder at arbejde på

Overlad de daglige opgaver med at vedligeholde og administrere sognegårde og fælleshuse til en ekstern samarbejdspartner. Læg dele af økonomien over til provstiet. Eller hvad med at lade en og samme kontaktperson varetage arbejdet med kontakten til de ansatte for flere menighedsråd?

Disse tre muligheder er eksempler på de nye måder at organisere arbejdet på, som landets ca. 1.700 menighedsråd nu får mulighed for at afprøve. Folketinget har med stort flertal nemlig netop vedtaget en ny forsøgslov, og kirkeministeren udbyder på den baggrund otte nye rammer for menighedsrådenes arbejde og organisering.

Kirkeminister Mette Bock er meget tilfreds med, at forsøgslovgivningen nu er vedtaget.

- Det er faktisk noget af det vigtigste for en kirkeminister overhovedet: At sørge for at vilkårene for menighedsrådene bliver så fleksible, tidssvarende og smidige som muligt. Det er forudsætningen for, at arbejdet i menighedsrådene ikke sander til i unødvendige regler og bureaukrati, siger Mette Bock.

Ud over de nævnte eksempler åbner forsøgsloven for, at menighedsrådene kan placere formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen, og at de kan samarbejde som selvstændige juridiske enheder. Eller de kan slet og ret overdrage alle eller udvalgte dele af de administrative opgaver til provstiet.

Kirkeministeriet har i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, Danmarks Provsteforening og stiftskontorcheferne udarbejdet et samlet katalog, som beskriver rammerne nærmere.

Der har vist sig at være en stor interesse fra flere menighedsråds side om at kunne komme i gang med arbejdet – og det er tanken, at forsøgene alt efter deres karakter skal træde i kraft hhv. den første søndag i kirkeåret 2017, 1. januar 2018 eller 1. januar 2019. Ministeren vil fortsætte sin dialog med menighedsrådene og de folkekirkelige interessenter og på denne baggrund årligt udbyde en række forsøgsrammer.

Alle forsøgene vil blive evalueret, og der vil efterfølgende ske en indsamling af erfaringerne, så der kan gives et samlet billede af, om der er behov for at ændre den gældende, kirkelige lovgivning.

Læs mere om forsøgslovgivningen og rammerne her. 

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere