Kirke og stat - nye tal for kirkens bidrag til kulturarven

Statens tilskud til folkekirken udgør ifølge seneste statsregnskab 786 millioner kroner årligt – omvendt beløber folkekirkens udgifter til den fælles kulturarv i form af vedligehold af kirker sig til ca. 773 millioner kroner årligt.

Tallene fremgår af det svar fra Kirkeministeriet til Folketinget, som et meget bredt flertal i Folketinget i maj 2016 pålagde regeringen at beregne i beslutningsforslag nr. B112.

Kirkeministeriet har i sin opgørelse af udgifter til vedligehold af landets ca. 2.350 kirkebygninger søgt at afdække, hvad det koster at holde bygningerne tætte og tørre. Inkluderet er også prisen for at vedligeholde kalkmalerier og lignende malede udsmykninger i kirkerne. Ekskluderet er derimod udgifter til øvrige objekter - f.eks. bevaringsværdigt inventar som kunstgenstande, da der ikke findes nationalt overblik over, hvilke og hvor disse findes. Ministeriets metode svarer til, hvad man anvender ved administration af ”forfald-pr-år-ordningen”, der er en skattefradragsordning for fredede bygninger. De fremkomne tal er sammenlignet med vedligeholdelsesomkostninger for en række af Slots-og Kulturstyrelsens ejendomme.

Kirkeminister Mette Bock glæder sig over de nye beregninger.

- Jeg synes, tallene understreger, at vi alle skal være glade for vores folkekirke, der bidrager med meget, der kommer alle i samfundet til gavn.

Hun gør opmærksom på, at det økonomiske mellemværende mellem stat og kirke er kompliceret, men glæder sig over, at beregningerne sikrer større gennemsigtighed.

Se ministeriets svar til Folketinget her.

Nyhedsarkiv

18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere