Kirkeminister: Ønsker samme kirke for færre penge

Kort før landets menighedsråd i den kommende weekend samles til årsmøde kommer kirkeminister Bertel Haarder med en opfordring: Lad os gøre det til en fælles ambition, at kirkeskatten falder.

Baggrunden er, at kirkeskatten i procent i de seneste år ganske vist har været marginalt faldende, men det opkrævede beløb i kroner og ører har i samme periode været stigende. Også selv om der korrigeres for prisudviklingen.

De lokale kasser har haft stigende indtægter fra kirkeskatten siden 2011 samtidig med, at der har været overskud i kasserne. Kirkeministeren mener, at flere kroner til rådighed og opsparing i kasserne ikke er en god udvikling – især ikke da samfundsøkonomien i øvrigt generelt er presset.

- Det bør være en fælles ambition, at kirkeskatten bør være faldende. Ikke bare i procent men også i det beløb, der rent faktisk kommer i kasserne. Det bør kunne lade sig gøre, uden at man oplever kirkens tilbud som dårligere, siger kirkeminister Bertel Haarder.

I 2014 beløb overskuddet i de lokale kasser sig til 327 millioner kroner.

Samtidig med opfordringen til økonomisk tilbageholdenhed stopper ministeren den 1. juli kampagnen ”Bort med kirkebøvlet – ind med ideerne”. Igennem det seneste år har menighedsrådsmedlemmer og andre kirkeligt aktive via ministeriets hjemmeside kunnet indberette uheldige eksempler på tungt bureaukrati og bøvlede regler. Man har altså stadig en lille måneds tid til at indberette eksempler.

Eksemplerne er alle sendt videre til tre arbejdsgrupper, der skal komme med konkrete forslag til et så vidt muligt dereguleret og ubureaukratisk kirkeliv.

- Der er kommet mange gode ideer til det videre arbejde, og alle eksemplerne vil blive undersøgt nærmere, siger Bertel Haarder.

 

Se indslag med Bertel Haarder her.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere