Kirkeminister: Ønsker samme kirke for færre penge

Kort før landets menighedsråd i den kommende weekend samles til årsmøde kommer kirkeminister Bertel Haarder med en opfordring: Lad os gøre det til en fælles ambition, at kirkeskatten falder.

Baggrunden er, at kirkeskatten i procent i de seneste år ganske vist har været marginalt faldende, men det opkrævede beløb i kroner og ører har i samme periode været stigende. Også selv om der korrigeres for prisudviklingen.

De lokale kasser har haft stigende indtægter fra kirkeskatten siden 2011 samtidig med, at der har været overskud i kasserne. Kirkeministeren mener, at flere kroner til rådighed og opsparing i kasserne ikke er en god udvikling – især ikke da samfundsøkonomien i øvrigt generelt er presset.

- Det bør være en fælles ambition, at kirkeskatten bør være faldende. Ikke bare i procent men også i det beløb, der rent faktisk kommer i kasserne. Det bør kunne lade sig gøre, uden at man oplever kirkens tilbud som dårligere, siger kirkeminister Bertel Haarder.

I 2014 beløb overskuddet i de lokale kasser sig til 327 millioner kroner.

Samtidig med opfordringen til økonomisk tilbageholdenhed stopper ministeren den 1. juli kampagnen ”Bort med kirkebøvlet – ind med ideerne”. Igennem det seneste år har menighedsrådsmedlemmer og andre kirkeligt aktive via ministeriets hjemmeside kunnet indberette uheldige eksempler på tungt bureaukrati og bøvlede regler. Man har altså stadig en lille måneds tid til at indberette eksempler.

Eksemplerne er alle sendt videre til tre arbejdsgrupper, der skal komme med konkrete forslag til et så vidt muligt dereguleret og ubureaukratisk kirkeliv.

- Der er kommet mange gode ideer til det videre arbejde, og alle eksemplerne vil blive undersøgt nærmere, siger Bertel Haarder.

 

Se indslag med Bertel Haarder her.

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere