Kirkeminister: Ønsker samme kirke for færre penge

Kort før landets menighedsråd i den kommende weekend samles til årsmøde kommer kirkeminister Bertel Haarder med en opfordring: Lad os gøre det til en fælles ambition, at kirkeskatten falder.

Baggrunden er, at kirkeskatten i procent i de seneste år ganske vist har været marginalt faldende, men det opkrævede beløb i kroner og ører har i samme periode været stigende. Også selv om der korrigeres for prisudviklingen.

De lokale kasser har haft stigende indtægter fra kirkeskatten siden 2011 samtidig med, at der har været overskud i kasserne. Kirkeministeren mener, at flere kroner til rådighed og opsparing i kasserne ikke er en god udvikling – især ikke da samfundsøkonomien i øvrigt generelt er presset.

- Det bør være en fælles ambition, at kirkeskatten bør være faldende. Ikke bare i procent men også i det beløb, der rent faktisk kommer i kasserne. Det bør kunne lade sig gøre, uden at man oplever kirkens tilbud som dårligere, siger kirkeminister Bertel Haarder.

I 2014 beløb overskuddet i de lokale kasser sig til 327 millioner kroner.

Samtidig med opfordringen til økonomisk tilbageholdenhed stopper ministeren den 1. juli kampagnen ”Bort med kirkebøvlet – ind med ideerne”. Igennem det seneste år har menighedsrådsmedlemmer og andre kirkeligt aktive via ministeriets hjemmeside kunnet indberette uheldige eksempler på tungt bureaukrati og bøvlede regler. Man har altså stadig en lille måneds tid til at indberette eksempler.

Eksemplerne er alle sendt videre til tre arbejdsgrupper, der skal komme med konkrete forslag til et så vidt muligt dereguleret og ubureaukratisk kirkeliv.

- Der er kommet mange gode ideer til det videre arbejde, og alle eksemplerne vil blive undersøgt nærmere, siger Bertel Haarder.

 

Se indslag med Bertel Haarder her.

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere