Kirkeminister: Ønsker samme kirke for færre penge

Kort før landets menighedsråd i den kommende weekend samles til årsmøde kommer kirkeminister Bertel Haarder med en opfordring: Lad os gøre det til en fælles ambition, at kirkeskatten falder.

Baggrunden er, at kirkeskatten i procent i de seneste år ganske vist har været marginalt faldende, men det opkrævede beløb i kroner og ører har i samme periode været stigende. Også selv om der korrigeres for prisudviklingen.

De lokale kasser har haft stigende indtægter fra kirkeskatten siden 2011 samtidig med, at der har været overskud i kasserne. Kirkeministeren mener, at flere kroner til rådighed og opsparing i kasserne ikke er en god udvikling – især ikke da samfundsøkonomien i øvrigt generelt er presset.

- Det bør være en fælles ambition, at kirkeskatten bør være faldende. Ikke bare i procent men også i det beløb, der rent faktisk kommer i kasserne. Det bør kunne lade sig gøre, uden at man oplever kirkens tilbud som dårligere, siger kirkeminister Bertel Haarder.

I 2014 beløb overskuddet i de lokale kasser sig til 327 millioner kroner.

Samtidig med opfordringen til økonomisk tilbageholdenhed stopper ministeren den 1. juli kampagnen ”Bort med kirkebøvlet – ind med ideerne”. Igennem det seneste år har menighedsrådsmedlemmer og andre kirkeligt aktive via ministeriets hjemmeside kunnet indberette uheldige eksempler på tungt bureaukrati og bøvlede regler. Man har altså stadig en lille måneds tid til at indberette eksempler.

Eksemplerne er alle sendt videre til tre arbejdsgrupper, der skal komme med konkrete forslag til et så vidt muligt dereguleret og ubureaukratisk kirkeliv.

- Der er kommet mange gode ideer til det videre arbejde, og alle eksemplerne vil blive undersøgt nærmere, siger Bertel Haarder.

 

Se indslag med Bertel Haarder her.

Nyhedsarkiv

15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere
19/12 2017

De ti stifter i Danmark kan glæde sig over en høj brugertilfredshed.

Medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg er i en ny undersøgelse blevet...

Læs mere