Kirkeministeren hilser Rigsrevisionens tilbagemelding velkommen

Pressemeddelelse den 1. juli 2004

 

Kirkeministeren bad i foråret 2002 Rigsrevisionen foretage en undersøgelse af administrationen af fæl-lesfonden. Baggrunden var, at der var konstateret budgetoverskridelser og underbudgettering.
I 2003 afleverede Rigsrevisionen en beretning om fællesfonden med kritik og en række anbefalinger. Siden har Kirkeministeriet iværksat initiativer for at imødekomme disse anbefalinger og har fortsat arbejdet med at rette op på fællesfondens økonomi. Således blev der sidste år for første gang udsendt en årsrapport for fællesfonden indeholdende fællesfondens regnskab for 2002.

 

Rigsrevisionen har nu gennemgået fællesfondens årsregnskab for 2003. For første gang i seks år udviser årsregnskabet for fællesfonden et overskud.

 

- Rigsrevisionens tilbagemelding indeholder en række anbefalinger af teknisk art. Jeg har tidligere efterlyst, at Rigsrevisionen i højere grad bidrog med anbefalinger til udformningen af fællesfondens regnskab, og derfor hilser jeg Rigsrevisionens melding velkommen, udtaler kirkeminister Tove Fergo.

 

- Jeg er også meget tilfreds med, at Rigsrevisionen har fundet regnskaberne for alle stifter tilfredsstillende. Fællesfondens samlede regnskab for 2003 er summen af disse delregnskaber.

 

Af Rigsrevisionens tilbagemelding fremgår det blandt andet, at Rigsrevisionen finder det utilfredsstillen-de, at der ikke er udarbejdet regler for, hvordan og efter hvilke principper regnskabet for fællesfonden skal udarbejdes.

 

- Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at disse mangler skal udbedres. Jeg forventer, at det økonomitekniske udvalg, jeg har nedsat, skaber det fornødne grundlag for, at Kirkeministeriets nye økonomikontor snarest bliver i stand til at løse problemet og dermed følge op på Rigsrevisionens anbefaling. Udvalget færdiggør sit arbejde i løbet af efteråret.

 

- Jeg konstaterer med tilfredshed, at Rigsrevisionen har haft flere konstruktive møder med Kirkeministeriets nye økonomikontor, og at Rigsrevisionen ser frem til at fortsætte dialogen. Dette giver mig håb om, at vi vil komme godt igennem den videre proces med at få forbedret fællesfondens årsregnskab.

 

Eventuelle yderligere oplysninger:
Økonomichef Klaus Kerrn-Jespersen tlf. 33 92 39 18 / souschef Arne Vatnhamar tlf. 39 92 39 65.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere