Kirkeministeren hilser Rigsrevisionens tilbagemelding velkommen

Pressemeddelelse den 1. juli 2004

 

Kirkeministeren bad i foråret 2002 Rigsrevisionen foretage en undersøgelse af administrationen af fæl-lesfonden. Baggrunden var, at der var konstateret budgetoverskridelser og underbudgettering.
I 2003 afleverede Rigsrevisionen en beretning om fællesfonden med kritik og en række anbefalinger. Siden har Kirkeministeriet iværksat initiativer for at imødekomme disse anbefalinger og har fortsat arbejdet med at rette op på fællesfondens økonomi. Således blev der sidste år for første gang udsendt en årsrapport for fællesfonden indeholdende fællesfondens regnskab for 2002.

 

Rigsrevisionen har nu gennemgået fællesfondens årsregnskab for 2003. For første gang i seks år udviser årsregnskabet for fællesfonden et overskud.

 

- Rigsrevisionens tilbagemelding indeholder en række anbefalinger af teknisk art. Jeg har tidligere efterlyst, at Rigsrevisionen i højere grad bidrog med anbefalinger til udformningen af fællesfondens regnskab, og derfor hilser jeg Rigsrevisionens melding velkommen, udtaler kirkeminister Tove Fergo.

 

- Jeg er også meget tilfreds med, at Rigsrevisionen har fundet regnskaberne for alle stifter tilfredsstillende. Fællesfondens samlede regnskab for 2003 er summen af disse delregnskaber.

 

Af Rigsrevisionens tilbagemelding fremgår det blandt andet, at Rigsrevisionen finder det utilfredsstillen-de, at der ikke er udarbejdet regler for, hvordan og efter hvilke principper regnskabet for fællesfonden skal udarbejdes.

 

- Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at disse mangler skal udbedres. Jeg forventer, at det økonomitekniske udvalg, jeg har nedsat, skaber det fornødne grundlag for, at Kirkeministeriets nye økonomikontor snarest bliver i stand til at løse problemet og dermed følge op på Rigsrevisionens anbefaling. Udvalget færdiggør sit arbejde i løbet af efteråret.

 

- Jeg konstaterer med tilfredshed, at Rigsrevisionen har haft flere konstruktive møder med Kirkeministeriets nye økonomikontor, og at Rigsrevisionen ser frem til at fortsætte dialogen. Dette giver mig håb om, at vi vil komme godt igennem den videre proces med at få forbedret fællesfondens årsregnskab.

 

Eventuelle yderligere oplysninger:
Økonomichef Klaus Kerrn-Jespersen tlf. 33 92 39 18 / souschef Arne Vatnhamar tlf. 39 92 39 65.

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere