Kirkeministeren ser gerne flere unge i menighedsråd

"Det er ønskeligt med flere unge i menighedsrådene," sagde kirkeminister Birthe Rønn Hornbech, da hun mandag 7. april 2008 ved et pressemøde på Christiansborg var med til "at slå et slag for" det kommende valg af nye menighedsråd i folkekirken.

 

"Det er ikke et problem, at de unge hidtil har været underrepræsenteret i menighedsrådene. Det er de jo også andre steder. Men der er allerede i dag mange unge, som er med i frivilligt arbejde i sognene, og det vil være fint, hvis de også vil engagere sig i menighedsrådene. Det kan være med til at sætte gang i diskussioner om, hvad der skal ske i sognene," sagde kirkeministeren.

 

"Derfor er det også fint, at der efter sommerferien vil blive holdt café-møder om menighedsrådsvalg i de største byer. Og det er fint, at der ved menighedsrådsvalget bliver mulighed for at afgive elektroniske brevstemmer. Det kan måske være med til at fange de unges interesse."

 

Kirkeministeren understregede, at det i det hele taget er vigtigt at interessere sig for menighedsrådsvalget.

"Folkekirken jo den største "butik", vi har. Over 80 % af befolkningen er medlemmer af folkekirken. Kirken forvalter flere milliarder kroner, og ud over forkyndelsen, som er kirkens centrale anliggende, er folkekirken den største kulturinstitution i Danmark, som samler folk i stort tal til koncerter, foredrag osv. Der kommer flere mennesker i kirkerne og sognegårdene end i f.eks. teatrene. Folkekirken er en frodig virksomhed," sagde kirkeminister Birthe Rønn Hornbech.

 

Pressemødet var arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd. Landsforeningens formand, lektor Inge Lise Pedersen sagde bl.a., at det bliver spændende at se, om de seneste ændringer i menighedsrådsloven kan være med til at engagere flere unge i menighedsrådene. Med ændringerne er det nemlig blevet understreget, at menighedsrådene ikke kun har ansvar for administrative opgaver i sognene, men også for de kirkelige, og de unge er nok mere interesserede i kirkens indhold end i forvaltning.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere