Kirkeministerens kommentarer til "Folkekirkens lokale økonomi"

Kirkeminister Bertel Haarder siger i forbindelse med offentliggørelsen af betænkningen fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken:

"Der er behov for, at menighedsråd og provstiudvalg tager nogle grundige drøftelser - hver for sig og sammen - om folkekirkens økonomi. Og menighedsråd og provstiudvalg får en særdeles god hjælp til de drøftelser med betænkningen "Folkekirkens lokale økonomi".

 

Vi har nu fået en meget gennemgribende analyse af, hvordan folkekirkens udgifter har udviklet sig.

 

Der er mange tankevækkende ting i analysen. F.eks. at den pris, man betaler for at være medlem af kirkeskatten, er steget meget mere end de priser, vi som forbrugere skal betale for alle mulige varer og tjenesteydelser. Og at 59 % af folkekirkens lokale driftsudgifter er løn til kirke- og kirkegårdsfunktioner, mens kun 7 % af driftsudgifterne går til kirkelige aktiviteter.

 

Det inspirerer forhåbentlig til at drøfte, om man kan prioritere anderledes.

 

Og så lader man sig forhåbentlig inspirere af betænkningens mange gode eksempler på, hvordan man forskellige steder i folkekirken har fundet ud af at gå i samarbejde. Eksemplerne viser, at det kan man spare mange penge på, samtidig med at man kan få mange ting gjort bedre og mere effektivt.

 

Udvalget kommer i betænkningen med en række interessante forslag, bl.a. om hvordan man give folkekirkens medlemmer en bedre service ved at øge mulighederne for at få foretaget kirkelige handlinger i andre kirker end kirken i det sogn, hvor man bor.

 

Jeg glæder mig til at følge de kommende måneders debat om udvalgets analyser og forslag. Jeg håber bl.a., at jeg får mulighed for at følge debatten tæt på ved nogle af de møder, som udvalget vil indbyde til rundt om i landet.

 

Debatten og høringssvarene vil få stor betydning for, hvad der videre skal ske med de 31 forslag og anbefalinger, som udvalget kommer med i sin betænkning."

 

Læs mere om "Folkekirkens lokale økonomi" - Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere