Kirkeministerens kommentarer til Forbrugerredegørelsen 2006

"Jeg glæder mig over, at de pårørende i forbindelse med dødsfald giver en særdeles positiv vurdering af folkekirkens præster på baggrund af den kontakt, de har haft med præsterne."

 

Det siger kirkeminister Bertel Haarder i en kommentar til Forbrugerredegørelsen 2006, som er udgivet af Forbrugerstyrelsen. Redegørelsen viser, at præsterne med 9,1 points ud af 10 mulige vurderes mere positivt end alle de andre faggrupper, som de pårørende kommer i kontakt med i forbindelse med et dødsfald. Den høje grad af tilfredshed med præsterne skyldes bl.a., at de evner at give sig tid, og at de pårørende ved deres møde med præsterne føler sig behandlet som personer og ikke "et nummer i systemet".

 

Mere offentlighed om kirkegårdenes priser

Forbrugerredegørelsen illustrerer med eksempler fra 12 kirkegårde og 12 krematorier rundt om i Danmark, at priserne for gravsteder og vedligeholdelse samt for kremationer varierer meget.

 

"Det kan der være forskellige grunde til, og de grunde må de lokalt ansvarlige, det vil sige menighedsråd og provstiudvalg eller kommuner, eventuelt gøre rede for," siger kirkeminister Bertel Haarder og fortsætter:

 

"Jeg ser imidlertid et klart behov for mere offentlighed omkring de muligheder, som de enkelte kirkegårde kan tilbyde om forskellige typer af gravsteder, vedligeholdelse osv. og ikke mindst om priserne for de forskellige ydelser."

 

"Derfor har Kirkeministeriet udbygget Sogneportalen (www.sogn.dk), så menighedsrådene kan præsentere sådanne oplysninger om kirkegårdene sammen med de forskellige andre oplysninger, der allerede findes i Sogneportalen om de enkelte sogne," slutter kirkeministeren.

 

Forbrugerredegørelsen kan læses på forbrug.dk

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere