Kirkeministerens kommentarer til Forbrugerredegørelsen 2006

"Jeg glæder mig over, at de pårørende i forbindelse med dødsfald giver en særdeles positiv vurdering af folkekirkens præster på baggrund af den kontakt, de har haft med præsterne."

 

Det siger kirkeminister Bertel Haarder i en kommentar til Forbrugerredegørelsen 2006, som er udgivet af Forbrugerstyrelsen. Redegørelsen viser, at præsterne med 9,1 points ud af 10 mulige vurderes mere positivt end alle de andre faggrupper, som de pårørende kommer i kontakt med i forbindelse med et dødsfald. Den høje grad af tilfredshed med præsterne skyldes bl.a., at de evner at give sig tid, og at de pårørende ved deres møde med præsterne føler sig behandlet som personer og ikke "et nummer i systemet".

 

Mere offentlighed om kirkegårdenes priser

Forbrugerredegørelsen illustrerer med eksempler fra 12 kirkegårde og 12 krematorier rundt om i Danmark, at priserne for gravsteder og vedligeholdelse samt for kremationer varierer meget.

 

"Det kan der være forskellige grunde til, og de grunde må de lokalt ansvarlige, det vil sige menighedsråd og provstiudvalg eller kommuner, eventuelt gøre rede for," siger kirkeminister Bertel Haarder og fortsætter:

 

"Jeg ser imidlertid et klart behov for mere offentlighed omkring de muligheder, som de enkelte kirkegårde kan tilbyde om forskellige typer af gravsteder, vedligeholdelse osv. og ikke mindst om priserne for de forskellige ydelser."

 

"Derfor har Kirkeministeriet udbygget Sogneportalen (www.sogn.dk), så menighedsrådene kan præsentere sådanne oplysninger om kirkegårdene sammen med de forskellige andre oplysninger, der allerede findes i Sogneportalen om de enkelte sogne," slutter kirkeministeren.

 

Forbrugerredegørelsen kan læses på forbrug.dk

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere