Kirkeministerens tale ved temamøde om folkekirkens struktur

Folketingets Kirkeudvalg holdt den 15. marts temamøde om folkekirkens kommende struktur.

Kirkeminister Bertel Haarder udtrykte i sin tale ved temamødet forventning om, at der senest den 1. april 2006 vil blive indsendt mange kommentarer til de debatoplæg, som Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur har udsendt. 

Kommentarerne vil blive studeret nøje i forbindelse med, at forslag i debatoplæggene skal udformes konkrete forslag til ændring af den kirkelige lovgivning.

 

Læs kirkeministerens tale ved temamødet.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere