Kirkeministeriet står overfor en række nye opgaver og udfordringer

Pressemeddelelse den 25. oktober 2004

I den anledning har departementschef Finn Langager Larsen taget initiativ til en drøftelse med kirkeminister Tove Fergo om de fremtidige ledelsesmæssige udfordringer for ministeriet. Der er enighed om, at Kirkeministeriet har behov for nye ledelsesmæssige kompetencer for også fremover at være rustet til at løse opgaverne.

 

På den baggrund har kirkeministeren foreslået Finn Langager Larsen at træde et skridt tilbage og påtage sig en stilling som Kirkeministeriets kommitterede i kirkeretlige og kirkepolitiske spørgsmål.

Finn Langager Larsen fortsætter som departementschef, indtil der efter sædvanlig procedure er ansat en ny departementschef.

 

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere