Kirken er et landsdækkende flagskib

”Vækst i hele Danmark” er titlen på regeringens nye plan for vækst, der rammer hele landet og ikke kun de store byområder. I den sammenhæng er folkekirken en medspiller, som kan bruges langt mere aktivt i tyndt befolkede områder, end den bliver i dag.

Kirkeminister Bertel Haarder opfordrer til, at den nye mulighed for at bruge kirkerum til andre aktiviteter end de rent kirkelige bliver brugt.

- Med biskoppens tilladelse blev det sidste år tilladt, at menighedsrådet kunne sige ja til på denne måde at skabe mere liv i kirkerummet – og det behøver ikke kun være ved aktiviteter, menighedsrådet finder på. Det er en oplagt mulighed at bruge kirkerummet i samarbejde med det omgivende civilsamfund, siger Bertel Haarder.

Han gør opmærksom på, at mens mange mindre bysamfund har kæmpet forgæves mod skolelukninger, og den lokale købmand har drejet nøglen om, så er det stadig normalen, at selv de mindste landsbyer stadig har deres egen kirke.

- I virkeligheden er det kirkelige en meget stor men ofte meget overset ressource i mange små samfund langt fra de traditionelle vækstområder. Initiativet skal komme fra den lokale kirke selv, men jeg er glad for, at der efterhånden er opbygget mange initiativer, som ministeriet har indsamlet til inspiration, siger Bertel Haarder.

Se initiativerne her. 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere