Kirkerne er ikke ejet af menighedsrådene

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal registreres som ”reelle ejere” i et register under Erhvervsstyrelsen.

EU's 4. hvidvaskdirektiv betyder, at virksomheder og fondes reelle ejere skal registreres for at sikre gennemsigtighed og transparens om ejerforhold og finansiering med henblik på at hindre skattesvig, hvidvask og terrorfinansiering. Det gælder også for folkekirkens selvejende institutioner og dermed præsteembederne og de selvejende kirker.

Menighedsrådene bestyrer kirkernes og præsteembedernes faste ejendom og har adkomst til at foretage retlige og finansielle dispositioner – og det er alene i denne egenskab, menighedsrådsmedlemmerne registreres.

Hverken direktivet eller registreringen ændrer således på selve ejerforholdene for kirker og andre bygninger.

I øvrigt fører direktivet ikke til behov for ny-registreringer. De allerede tilgængelige oplysninger på sogn.dk er tilstrækkelige, og ingen menighedsråd eller menighedsrådsmedlemmer behøver at foretage sig yderligere.

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere