Kirkerne er ikke ejet af menighedsrådene

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal registreres som ”reelle ejere” i et register under Erhvervsstyrelsen.

EU's 4. hvidvaskdirektiv betyder, at virksomheder og fondes reelle ejere skal registreres for at sikre gennemsigtighed og transparens om ejerforhold og finansiering med henblik på at hindre skattesvig, hvidvask og terrorfinansiering. Det gælder også for folkekirkens selvejende institutioner og dermed præsteembederne og de selvejende kirker.

Menighedsrådene bestyrer kirkernes og præsteembedernes faste ejendom og har adkomst til at foretage retlige og finansielle dispositioner – og det er alene i denne egenskab, menighedsrådsmedlemmerne registreres.

Hverken direktivet eller registreringen ændrer således på selve ejerforholdene for kirker og andre bygninger.

I øvrigt fører direktivet ikke til behov for ny-registreringer. De allerede tilgængelige oplysninger på sogn.dk er tilstrækkelige, og ingen menighedsråd eller menighedsrådsmedlemmer behøver at foretage sig yderligere.

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere