Kirkerne er ikke ejet af menighedsrådene

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal registreres som ”reelle ejere” i et register under Erhvervsstyrelsen.

EU's 4. hvidvaskdirektiv betyder, at virksomheder og fondes reelle ejere skal registreres for at sikre gennemsigtighed og transparens om ejerforhold og finansiering med henblik på at hindre skattesvig, hvidvask og terrorfinansiering. Det gælder også for folkekirkens selvejende institutioner og dermed præsteembederne og de selvejende kirker.

Menighedsrådene bestyrer kirkernes og præsteembedernes faste ejendom og har adkomst til at foretage retlige og finansielle dispositioner – og det er alene i denne egenskab, menighedsrådsmedlemmerne registreres.

Hverken direktivet eller registreringen ændrer således på selve ejerforholdene for kirker og andre bygninger.

I øvrigt fører direktivet ikke til behov for ny-registreringer. De allerede tilgængelige oplysninger på sogn.dk er tilstrækkelige, og ingen menighedsråd eller menighedsrådsmedlemmer behøver at foretage sig yderligere.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere