Kirkestatistik for 2004

Den 1. januar 2005 var der 4.498.703 medlemmer af folkekirken. Det svarer til 83,1 % af alle indbyggere i Danmark.

 

Det fremgår af Kirkestatistik for 2004, som Kirkeministeriet har udarbejdet. Kirkestatistikken er baseret på oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) samt på oplysninger fra Den Nye Kirkebog (DNK). Statistikken offentliggøres kun på internettet, hvor den kan findes via Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk - under menupunktet Folkekirken.  

 

Der er tale om den første kirkestatistik, efter at Kirkeministeriets samarbejde med Danmarks Statistik om udarbejdelse af kirkestatistik sluttede med offentliggørelse af kirkestatistik for 2001.  

 

Ud over medlemstal for folkekirken omfatter kirkestatistikken oplysninger om antallet af fødte og døde, døbte, konfirmerede, vielser i folkekirken, kirkelige velsignelser af borgerligt viede samt kirkelige begravelser. Alle disse oplysninger er opgjort på landsplan, for hvert stift, for hvert provsti og for hvert sogn. Lands- og stiftstal findes på http://www.stift.dk/. Tallene for de enkelte provstier findes på http://www.provsti.dk/. Tallene for de enkelte sogne findes på http://www.sogn.dk/.  

 

I forbindelse med lands- og stiftstal er der tabeller og diagrammer, som viser udviklingen i medlemsprocenten i perioden 1990-2004. Tallene for de tidligere år er baseret på Danmarks Statistiks opgørelser.  

 

Dåbsprocent for børn født i 2003
Der er desuden opgjort en dåbsprocent for de børn, der blev født i 2003. Den er opgjort på grundlag af, hvor mange af disse børn der var medlemmer af folkekirken ved udgangen af 2004. Dåbsprocenten for alle børn, der er født i 2003, er 75,5. Blandt børn født i 2003, hvis forældre er danske statsborgere, er dåbsprocenten opgjort til 79,1.

 

I forbindelse med lands- og stiftstal er der tabeller og diagrammer, som viser udviklingen i dåbsprocenten i perioden 1990-2004.  

 

Kirkelige handlinger
For landet som helhed er der opgjort følgende tal for kirkelige handlinger i 2004:

 

  • Døbte: 54.888 (dette tal omfatter alle, der er døbt i 2004, altså både spædbørn, større børn og voksne)
  • Konfirmerede: 46.506
  • Vielser: 16.384 (det svarer til ca. 43 % af alle vielser i 2004)
  • Kirkelige velsignelser af borgerligt viede: 1.674
  • Kirkelige begravelser: 50.747 (det svarer til, at ca. 90 procent af alle, der døde i 2004, blev begravet under medvirken af en præst)

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere