Kirkestatistik for 2004

Den 1. januar 2005 var der 4.498.703 medlemmer af folkekirken. Det svarer til 83,1 % af alle indbyggere i Danmark.

 

Det fremgår af Kirkestatistik for 2004, som Kirkeministeriet har udarbejdet. Kirkestatistikken er baseret på oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) samt på oplysninger fra Den Nye Kirkebog (DNK). Statistikken offentliggøres kun på internettet, hvor den kan findes via Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk - under menupunktet Folkekirken.  

 

Der er tale om den første kirkestatistik, efter at Kirkeministeriets samarbejde med Danmarks Statistik om udarbejdelse af kirkestatistik sluttede med offentliggørelse af kirkestatistik for 2001.  

 

Ud over medlemstal for folkekirken omfatter kirkestatistikken oplysninger om antallet af fødte og døde, døbte, konfirmerede, vielser i folkekirken, kirkelige velsignelser af borgerligt viede samt kirkelige begravelser. Alle disse oplysninger er opgjort på landsplan, for hvert stift, for hvert provsti og for hvert sogn. Lands- og stiftstal findes på http://www.stift.dk/. Tallene for de enkelte provstier findes på http://www.provsti.dk/. Tallene for de enkelte sogne findes på http://www.sogn.dk/.  

 

I forbindelse med lands- og stiftstal er der tabeller og diagrammer, som viser udviklingen i medlemsprocenten i perioden 1990-2004. Tallene for de tidligere år er baseret på Danmarks Statistiks opgørelser.  

 

Dåbsprocent for børn født i 2003
Der er desuden opgjort en dåbsprocent for de børn, der blev født i 2003. Den er opgjort på grundlag af, hvor mange af disse børn der var medlemmer af folkekirken ved udgangen af 2004. Dåbsprocenten for alle børn, der er født i 2003, er 75,5. Blandt børn født i 2003, hvis forældre er danske statsborgere, er dåbsprocenten opgjort til 79,1.

 

I forbindelse med lands- og stiftstal er der tabeller og diagrammer, som viser udviklingen i dåbsprocenten i perioden 1990-2004.  

 

Kirkelige handlinger
For landet som helhed er der opgjort følgende tal for kirkelige handlinger i 2004:

 

  • Døbte: 54.888 (dette tal omfatter alle, der er døbt i 2004, altså både spædbørn, større børn og voksne)
  • Konfirmerede: 46.506
  • Vielser: 16.384 (det svarer til ca. 43 % af alle vielser i 2004)
  • Kirkelige velsignelser af borgerligt viede: 1.674
  • Kirkelige begravelser: 50.747 (det svarer til, at ca. 90 procent af alle, der døde i 2004, blev begravet under medvirken af en præst)

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere