Kirkestatistik for 2004

Den 1. januar 2005 var der 4.498.703 medlemmer af folkekirken. Det svarer til 83,1 % af alle indbyggere i Danmark.

 

Det fremgår af Kirkestatistik for 2004, som Kirkeministeriet har udarbejdet. Kirkestatistikken er baseret på oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) samt på oplysninger fra Den Nye Kirkebog (DNK). Statistikken offentliggøres kun på internettet, hvor den kan findes via Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk - under menupunktet Folkekirken.  

 

Der er tale om den første kirkestatistik, efter at Kirkeministeriets samarbejde med Danmarks Statistik om udarbejdelse af kirkestatistik sluttede med offentliggørelse af kirkestatistik for 2001.  

 

Ud over medlemstal for folkekirken omfatter kirkestatistikken oplysninger om antallet af fødte og døde, døbte, konfirmerede, vielser i folkekirken, kirkelige velsignelser af borgerligt viede samt kirkelige begravelser. Alle disse oplysninger er opgjort på landsplan, for hvert stift, for hvert provsti og for hvert sogn. Lands- og stiftstal findes på http://www.stift.dk/. Tallene for de enkelte provstier findes på http://www.provsti.dk/. Tallene for de enkelte sogne findes på http://www.sogn.dk/.  

 

I forbindelse med lands- og stiftstal er der tabeller og diagrammer, som viser udviklingen i medlemsprocenten i perioden 1990-2004. Tallene for de tidligere år er baseret på Danmarks Statistiks opgørelser.  

 

Dåbsprocent for børn født i 2003
Der er desuden opgjort en dåbsprocent for de børn, der blev født i 2003. Den er opgjort på grundlag af, hvor mange af disse børn der var medlemmer af folkekirken ved udgangen af 2004. Dåbsprocenten for alle børn, der er født i 2003, er 75,5. Blandt børn født i 2003, hvis forældre er danske statsborgere, er dåbsprocenten opgjort til 79,1.

 

I forbindelse med lands- og stiftstal er der tabeller og diagrammer, som viser udviklingen i dåbsprocenten i perioden 1990-2004.  

 

Kirkelige handlinger
For landet som helhed er der opgjort følgende tal for kirkelige handlinger i 2004:

 

  • Døbte: 54.888 (dette tal omfatter alle, der er døbt i 2004, altså både spædbørn, større børn og voksne)
  • Konfirmerede: 46.506
  • Vielser: 16.384 (det svarer til ca. 43 % af alle vielser i 2004)
  • Kirkelige velsignelser af borgerligt viede: 1.674
  • Kirkelige begravelser: 50.747 (det svarer til, at ca. 90 procent af alle, der døde i 2004, blev begravet under medvirken af en præst)

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere