Klager over biskop besvaret

Kirkeministeriet har nu behandlet og besvaret tre klager over biskop Kjeld Holms tilslutning til det såkaldte præsteinitiativ og over hans prædiken juledag 2005.

 

Klagerne, herunder spørgsmålet om indholdet af biskop Kjeld Holms juleprædiken, har været forelagt for biskop Karsten Nissen, Viborg, og biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev.

 

De to biskopper har tilsluttet sig følgende vurdering:

  • at biskop Kjeld Holm var berettiget til at tilslutte sig det såkaldte "Præsteinitiativ"
  • at der ikke er forhold, der vedrører eventuel tilsidesættelse af folkekirkens bekendelse (lærespørgsmål)
  • at der ikke eventuelt er andre tjenstlige forhold.

Kirkeministeriet har på den baggrund meddelt klagerne, at der ikke vil blive foretaget yderligere i anledning af klagerne.

 

Ved udvælgelsen af hvilke biskopper, der skulle udtale sig i sagen, er der lagt vægt på at spørge de biskopper i nabostifter, som er ældst i embedsalder, men som ikke i påkommende tilfælde ville være omfattet af § 11 i loven om domstolsbehandling af gejstlige læresager. Denne bestemmelse siger, at ved behandling af en læresag mod en  biskop i bisperetten skal de to biskopper i folkekirken, som er ældst i embedsalder, medvirke som dommere.

 

Læs også notat om "Klager over biskop Kjeld Holms tilslutning til det såkaldte præsteinitiativ og over hans prædiken juledag 2005"

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere