Kristen yoga, videoandagter og ungt kirke-gensyn får støtte

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag de 18 projekter, som Budgetfølgegruppen vedrørende Folkekirkens Fællesfond gennem Folkekirkens Udviklingsfond har besluttet at støtte med samlet knapt to millioner kroner i 2018.

Hovedoverskriften for de støttede projekter er ”Kirken i samfundet” – og der er især fokus på tre hovedtemaer: Fastholdelse af kontakten mellem kirke og unge efter konfirmationsalderen, initiativer der modgår tendensen med den faldende dåbsprocent og den åbne og gæstfri kirke.

Et eksempel på samspillet mellem kirke og civilsamfund finder man i støtten til Grundtvigskirken i København nordvests ”medborgerdag”: Kirken støttes med 100.000 kr. til på en forårsdag i det kommende år at bringe kirke, foreninger og fællesskaber sammen om problemstillinger i området. Medborgerdagens fokus vil især være rettet imod børn og unge.

Projekterne ”På gensyn i kirken” og ”Skabsværket” i hhv. det nordøstlige Fyn og Syd-og Midtfyn støttes begge for på forskellige måder at styrke samarbejdet mellem skoler og kirker i forhold til unge i folkeskolens overbygningsklasser.

Vesterbro Sogns Menighedsråd støttes med 195.000 kroner til en dåbskampagne, der kører i to spor: Dels en decideret kampagne målrettet befolkningsgrupper, folkekirken normalt ikke har kontakt til og dels produktion af en kampagnehåndbog, som det er planen, at også andre sognemenigheder vil kunne bruge i lignende kampagner.

På listen over støttede projekter finder man også ”Kristen yoga i kirken” og ”Video andagter” – det første støttes med 40.000 kroner til en undersøgelse af, hvordan yoga kan benyttes i kirken uden inddragelse af østlig filosofi og religion. Det andet støttes med 150.000 kroner til produktion af video andagter, særligt tilrettelagt for mennesker med fysisk eller psykiske handicap.

Se alle Folkekirkens Udviklingsfonds støttede projekter her. 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere