Kristen yoga, videoandagter og ungt kirke-gensyn får støtte

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag de 18 projekter, som Budgetfølgegruppen vedrørende Folkekirkens Fællesfond gennem Folkekirkens Udviklingsfond har besluttet at støtte med samlet knapt to millioner kroner i 2018.

Hovedoverskriften for de støttede projekter er ”Kirken i samfundet” – og der er især fokus på tre hovedtemaer: Fastholdelse af kontakten mellem kirke og unge efter konfirmationsalderen, initiativer der modgår tendensen med den faldende dåbsprocent og den åbne og gæstfri kirke.

Et eksempel på samspillet mellem kirke og civilsamfund finder man i støtten til Grundtvigskirken i København nordvests ”medborgerdag”: Kirken støttes med 100.000 kr. til på en forårsdag i det kommende år at bringe kirke, foreninger og fællesskaber sammen om problemstillinger i området. Medborgerdagens fokus vil især være rettet imod børn og unge.

Projekterne ”På gensyn i kirken” og ”Skabsværket” i hhv. det nordøstlige Fyn og Syd-og Midtfyn støttes begge for på forskellige måder at styrke samarbejdet mellem skoler og kirker i forhold til unge i folkeskolens overbygningsklasser.

Vesterbro Sogns Menighedsråd støttes med 195.000 kroner til en dåbskampagne, der kører i to spor: Dels en decideret kampagne målrettet befolkningsgrupper, folkekirken normalt ikke har kontakt til og dels produktion af en kampagnehåndbog, som det er planen, at også andre sognemenigheder vil kunne bruge i lignende kampagner.

På listen over støttede projekter finder man også ”Kristen yoga i kirken” og ”Video andagter” – det første støttes med 40.000 kroner til en undersøgelse af, hvordan yoga kan benyttes i kirken uden inddragelse af østlig filosofi og religion. Det andet støttes med 150.000 kroner til produktion af video andagter, særligt tilrettelagt for mennesker med fysisk eller psykiske handicap.

Se alle Folkekirkens Udviklingsfonds støttede projekter her. 

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere