Kristen yoga, videoandagter og ungt kirke-gensyn får støtte

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag de 18 projekter, som Budgetfølgegruppen vedrørende Folkekirkens Fællesfond gennem Folkekirkens Udviklingsfond har besluttet at støtte med samlet knapt to millioner kroner i 2018.

Hovedoverskriften for de støttede projekter er ”Kirken i samfundet” – og der er især fokus på tre hovedtemaer: Fastholdelse af kontakten mellem kirke og unge efter konfirmationsalderen, initiativer der modgår tendensen med den faldende dåbsprocent og den åbne og gæstfri kirke.

Et eksempel på samspillet mellem kirke og civilsamfund finder man i støtten til Grundtvigskirken i København nordvests ”medborgerdag”: Kirken støttes med 100.000 kr. til på en forårsdag i det kommende år at bringe kirke, foreninger og fællesskaber sammen om problemstillinger i området. Medborgerdagens fokus vil især være rettet imod børn og unge.

Projekterne ”På gensyn i kirken” og ”Skabsværket” i hhv. det nordøstlige Fyn og Syd-og Midtfyn støttes begge for på forskellige måder at styrke samarbejdet mellem skoler og kirker i forhold til unge i folkeskolens overbygningsklasser.

Vesterbro Sogns Menighedsråd støttes med 195.000 kroner til en dåbskampagne, der kører i to spor: Dels en decideret kampagne målrettet befolkningsgrupper, folkekirken normalt ikke har kontakt til og dels produktion af en kampagnehåndbog, som det er planen, at også andre sognemenigheder vil kunne bruge i lignende kampagner.

På listen over støttede projekter finder man også ”Kristen yoga i kirken” og ”Video andagter” – det første støttes med 40.000 kroner til en undersøgelse af, hvordan yoga kan benyttes i kirken uden inddragelse af østlig filosofi og religion. Det andet støttes med 150.000 kroner til produktion af video andagter, særligt tilrettelagt for mennesker med fysisk eller psykiske handicap.

Se alle Folkekirkens Udviklingsfonds støttede projekter her. 

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
19/12 2017

De ti stifter i Danmark kan glæde sig over en høj brugertilfredshed.

Medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg er i en ny undersøgelse blevet...

Læs mere