Lovforslag fremsat om finansiering af præstestillinger m.v.

Kirkeminister Bertel Haarder har den 25. oktober 2006 i Folketinget fremsat:

 

L 53 Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager (Finansiering af præstestillinger m.v.).

 

Forslaget skal gøre det muligt at oprette lokalt finansierede præstestillinger som supplement til de eksisterende, centralt finansierede stillinger. Forslaget indebærer også en omlægning af fordelingen mellem staten og fællesfonden af finansieringen af de eksisterende stillinger. Endvidere indebærer forslaget, at overenskomstansatte præster lige så vel som tjenestemandsansatte præster skal være omfattet af loven om domstolsbehandling af gejstlige læresager.

 

Læs lovforslaget samt svarene fra den høring, der er gennemført over udkast til lovforslaget

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere