Kirkeministeren forudser godt og åbent kirkevalg

Kirkeminister Bertel Haarder mener, at der er god grund til at tro, at det kommende menighedsrådsvalg bliver både engagerende og åbent. Opfordringen om en fælles dato for orienterings-og opstillingsmødet kan nemlig gøre meget for at gøre processen mod de nye menighedsråd langt bedre, mener han.

- Nu kan man langt de fleste steder sige, at det er tirsdag den 13. september, orienterings-og opstillingsmødet foregår. Det er imødekommende overfor de interesserede, og jeg både håber og tror, at en del flere vil møde op og få en god og åben snak om, hvor de gerne ser deres kirke i fremtiden, siger Bertel Haarder.

Det er første gang, Landsforeningen af Menighedsråd og ministeriet anbefaler den samme dato på landsplan. Det er ganske vist stadig de lokale råds afgørelse, om de vil følge opfordringen om en fælles dato, men 90 procent af menighedsrådene har i en undersøgelse foretaget af Landsforeningen svaret, at det regner de med, at de vil.

- Det handler jo ikke bare om at finde egnede kandidater til at sidde i menighedsrådene. Det handler også om, at dem, der får sæde i rådene, skal sidde på et bredt, demokratisk fundament, og det vil jo også styrke rådenes demokratiske legitimitet, hvis pladserne besættes efter en god snak og åben dialog, siger Bertel Haarder.

I 95 procent af landets ca. 1750 menighedsråd er valgene ikke egentlige valg, idet der kun opstiller en liste. Dermed bliver listens medlemmer automatisk valgt ved såkaldte aftalevalg.

Uanset antallet af fremmødte ved orienterings-og opstillingsmødet opfordrer ministeren i sin julehilsen til menighedsrådene til, at der på mødet gennemføres skriftlige, hemmelige afstemninger om de personer, der ønsker at være kandidater til menighedsrådene.

- Det vil styrke den demokratiske legitimitet, og det giver jo også en synlighed om støtten til de opstillede personer, siger Bertel Haarder.

For nogle menighedsråd vil det i de kommende måneder være hensigtsmæssigt at få afklaret, om de eventuelt skal sammenlægges med et andet menighedsråd, eller om der skal ske sognesammenlægninger.

Se julehilsenen her.

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere