Kirkeministeren forudser godt og åbent kirkevalg

Kirkeminister Bertel Haarder mener, at der er god grund til at tro, at det kommende menighedsrådsvalg bliver både engagerende og åbent. Opfordringen om en fælles dato for orienterings-og opstillingsmødet kan nemlig gøre meget for at gøre processen mod de nye menighedsråd langt bedre, mener han.

- Nu kan man langt de fleste steder sige, at det er tirsdag den 13. september, orienterings-og opstillingsmødet foregår. Det er imødekommende overfor de interesserede, og jeg både håber og tror, at en del flere vil møde op og få en god og åben snak om, hvor de gerne ser deres kirke i fremtiden, siger Bertel Haarder.

Det er første gang, Landsforeningen af Menighedsråd og ministeriet anbefaler den samme dato på landsplan. Det er ganske vist stadig de lokale råds afgørelse, om de vil følge opfordringen om en fælles dato, men 90 procent af menighedsrådene har i en undersøgelse foretaget af Landsforeningen svaret, at det regner de med, at de vil.

- Det handler jo ikke bare om at finde egnede kandidater til at sidde i menighedsrådene. Det handler også om, at dem, der får sæde i rådene, skal sidde på et bredt, demokratisk fundament, og det vil jo også styrke rådenes demokratiske legitimitet, hvis pladserne besættes efter en god snak og åben dialog, siger Bertel Haarder.

I 95 procent af landets ca. 1750 menighedsråd er valgene ikke egentlige valg, idet der kun opstiller en liste. Dermed bliver listens medlemmer automatisk valgt ved såkaldte aftalevalg.

Uanset antallet af fremmødte ved orienterings-og opstillingsmødet opfordrer ministeren i sin julehilsen til menighedsrådene til, at der på mødet gennemføres skriftlige, hemmelige afstemninger om de personer, der ønsker at være kandidater til menighedsrådene.

- Det vil styrke den demokratiske legitimitet, og det giver jo også en synlighed om støtten til de opstillede personer, siger Bertel Haarder.

For nogle menighedsråd vil det i de kommende måneder være hensigtsmæssigt at få afklaret, om de eventuelt skal sammenlægges med et andet menighedsråd, eller om der skal ske sognesammenlægninger.

Se julehilsenen her.

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere