Kirkeministeren forudser godt og åbent kirkevalg

Kirkeminister Bertel Haarder mener, at der er god grund til at tro, at det kommende menighedsrådsvalg bliver både engagerende og åbent. Opfordringen om en fælles dato for orienterings-og opstillingsmødet kan nemlig gøre meget for at gøre processen mod de nye menighedsråd langt bedre, mener han.

- Nu kan man langt de fleste steder sige, at det er tirsdag den 13. september, orienterings-og opstillingsmødet foregår. Det er imødekommende overfor de interesserede, og jeg både håber og tror, at en del flere vil møde op og få en god og åben snak om, hvor de gerne ser deres kirke i fremtiden, siger Bertel Haarder.

Det er første gang, Landsforeningen af Menighedsråd og ministeriet anbefaler den samme dato på landsplan. Det er ganske vist stadig de lokale råds afgørelse, om de vil følge opfordringen om en fælles dato, men 90 procent af menighedsrådene har i en undersøgelse foretaget af Landsforeningen svaret, at det regner de med, at de vil.

- Det handler jo ikke bare om at finde egnede kandidater til at sidde i menighedsrådene. Det handler også om, at dem, der får sæde i rådene, skal sidde på et bredt, demokratisk fundament, og det vil jo også styrke rådenes demokratiske legitimitet, hvis pladserne besættes efter en god snak og åben dialog, siger Bertel Haarder.

I 95 procent af landets ca. 1750 menighedsråd er valgene ikke egentlige valg, idet der kun opstiller en liste. Dermed bliver listens medlemmer automatisk valgt ved såkaldte aftalevalg.

Uanset antallet af fremmødte ved orienterings-og opstillingsmødet opfordrer ministeren i sin julehilsen til menighedsrådene til, at der på mødet gennemføres skriftlige, hemmelige afstemninger om de personer, der ønsker at være kandidater til menighedsrådene.

- Det vil styrke den demokratiske legitimitet, og det giver jo også en synlighed om støtten til de opstillede personer, siger Bertel Haarder.

For nogle menighedsråd vil det i de kommende måneder være hensigtsmæssigt at få afklaret, om de eventuelt skal sammenlægges med et andet menighedsråd, eller om der skal ske sognesammenlægninger.

Se julehilsenen her.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere