Menighedsråd skal have mere ansvar for det kirkelige liv

"Jeg er sikker på, at kirkelivet vil nyde godt af, at menighedsrådet i højere grad end i dag får det overordnede ansvar ikke alene for rammerne for folkekirken i sognet, men også for livet inden for rammerne. En stærkere sammenhæng mellem ansvaret for rammerne og ansvaret for, hvad rammerne bruges til, kan bidrage til, at der sker en mere samlet prioritering af de forskellige ressourcer, der er til rådighed."

 

Det sagde kirkeminister Bertel Haarder fredag eftermiddag til de godt 600 deltagere i Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde på Nyborg Strand.

 

Tanken, om at menighedsrådene ikke alene skal have ansvar for kirkens rammer i sognene, men også for indholdet, livet inden for rammerne, indgik i det debatoplæg om opgaverne i folkekirken, som Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur offentliggjorde i januar. Den meget omfattende debat om arbejdsgruppens oplæg har vist, at der er bred opbakning til det.

 

Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur ventes at aflevere sin betænkning i løbet af kort tid. Betænkningen med konkrete forslag til ændringer i den kirkelige lovgivning vil blive udsendt i høring. Arbejdsgruppen har desuden fremlagt sit endelige forslag til en ny provsti-inddeling i folkekirken, der i meget vidt omfang følger de nye kommunegrænser.

 

Arbejdsgruppen ventes bl.a. at lægge op til nye muligheder for samarbejde på tværs af sognegrænser. Om dette sagde kirkeministeren:

 

"Folkekirken står over for nogle udfordringer, som man uden tvivl kan møde bedre og mere effektivt, hvis flere sogne gør det i fællesskab, end hvis de enkelte sogne skal løfte opgaverne alene. Jeg vil fremhæve en enkelt udfordring, nemlig det åbenlyse behov for oplysninger om eller undervisning i kristendom for både børn, unge og voksne."

 

Ministeren oplyste desuden, at han til efteråret vil genfremsætte et lovforslag, der skal gøre det muligt at oprette præstestillinger, der finansieres af de lokale kirkelige kasser. De skal ikke erstatte, men være et supplement til de nuværende præstestillinger.

 

"Hvis det lykkes at få de forskellige ændringer til behandling og vedtagelse i løbet af efteråret og vinteren, er det efter min mening lykkedes at få meget væsentlige dele af folkekirkens struktur og rammer igennem et grundigt serviceeftersyn på forbløffende kort tid. Det vil efter min mening også betyde, at folkekirken bliver bedre rustet til at tage de forskellige udfordringer op, som kirken står midt i," sagde kirkeminister Bertel Haarder.

 

Læs kirkeministerens tale

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere