Menighedsrådsvalg i 197 sogne

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet den 1. oktober 2004

 

Rundt i de danske sogne har man igennem de seneste par måneder arbejdet på at sammensætte de kommende menighedsråd. I de fleste sogne er man blevet enige om at sammensætte en enkelt kandidatliste. I 197 sogne har man flere lister, og der vil her blive afholdt menighedsrådsvalg den 9. november 2004. 

 

Der er 2217 menighedsrådskredse i Danmark. På grund af de 76 fælles menighedsråd skal der i alt sammensættes 2118 menighedsråd i 2004. I 2000 var der kun 24 fælles menighedsråd.

Den 9. november 2004 skal 197 menighedsråd vælges ved afstemning. Ved det seneste menighedsrådsvalg i 2000 blev 242 menighedsråd valgt ved afstemning.

 

- Nogle vil udfra dette slutte, at demokratiet i folkekirken er i krise, men et vigtigt element i det folkekirkelige demokrati er udfordringsretten, udtaler kirkeminister Tove Fergo.

 

- I de mange sogne har man i enighed samlet sig om én liste. Hvis der skulle sidde folk i sognet, som ønsker en anden linie i menighedsrådet, er det som bekendt meget nemt at lade sig opstille - en enkelt kan med blot fem stillere udløse et valg i sognet. Når ikke flere ønsker kampvalg til deres lokale menighedsråd, er det vel snarere udtryk for, at folk faktisk er ganske godt tilfredse med det store arbejde, de siddende menighedsråd udfører.

 

 - Alle de 2118 nye menighedsråd overtager ansvaret i sognene den første søndag i advent, søndag den 28. november 2004. Og alle de nye menighedsråd vil takket være de seneste par års store decentralisering og forenkling af arbejdsgangene få større indflydelse på sognekirke og sogneliv end nogen menighedsråd tidligere har haft, slutter kirkeminister Tove Fergo.

 

Bilag: Oversigt over de menighedsråd, som skal vælges ved afstemning PDF-fil - (Hjælp til PDF)

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere