Menighedsrådsvalg nærmer sig

Tirsdag den 13. september 2016 vil der i langt de fleste af landets ca. 1.750 menighedsråd være orienterings-og opstillingsmøde forud for det kommende menighedsrådsvalg.

 

Det er menighedsrådene, der er folkekirkens lokale ledelse. De kan have mellem 5 og 15 valgte medlemmer alt efter, hvor mange medlemmer af folkekirken der bor i sognet. Menighedsråd har en funktionsperiode på fire år inden næste valg i 2020.

90 procent af formændene for landets menighedsråd har på forhånd tilkendegivet, at hos dem vil man følge opfordringen fra både kirkeministeren og Landsforeningen af Menighedsråd om, at de afholder orienterings-og opstillingsmøderne den 13. september. Det står dog stadig frit for, at man lokalt kan afgøre, om man vil afvikle de obligatoriske orienterings-og opstillingsmøder på andre tidspunkter.

I langt de fleste tilfælde afholdes der ikke afstemning, som man kender ved f.eks. folketings-eller lokalvalg. Ved sidste menighedsrådsvalg i 2012 blev 95 procent af menighedsrådene sammensat ved såkaldte aftalevalg, fordi der kun var opstillet en liste. Fra den blev de opstillede så indvalgt som enten medlemmer eller stedfortrædere i det nye menighedsråd.

Hvis der opstilles flere end en liste, skal der afholdes valg, hvor alle lokale medlemmer af folkekirken er stemmeberettigede. I givet fald skal valget afholdes tirsdag den 8. november 2016.

Læs mere om menighedsrådsvalg på Kirkeministeriets hjemmeside via dette link:

http://www.km.dk/folkekirken/valg/

 

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere