Menighedsrådsvalg nærmer sig

Tirsdag den 13. september 2016 vil der i langt de fleste af landets ca. 1.750 menighedsråd være orienterings-og opstillingsmøde forud for det kommende menighedsrådsvalg.

 

Det er menighedsrådene, der er folkekirkens lokale ledelse. De kan have mellem 5 og 15 valgte medlemmer alt efter, hvor mange medlemmer af folkekirken der bor i sognet. Menighedsråd har en funktionsperiode på fire år inden næste valg i 2020.

90 procent af formændene for landets menighedsråd har på forhånd tilkendegivet, at hos dem vil man følge opfordringen fra både kirkeministeren og Landsforeningen af Menighedsråd om, at de afholder orienterings-og opstillingsmøderne den 13. september. Det står dog stadig frit for, at man lokalt kan afgøre, om man vil afvikle de obligatoriske orienterings-og opstillingsmøder på andre tidspunkter.

I langt de fleste tilfælde afholdes der ikke afstemning, som man kender ved f.eks. folketings-eller lokalvalg. Ved sidste menighedsrådsvalg i 2012 blev 95 procent af menighedsrådene sammensat ved såkaldte aftalevalg, fordi der kun var opstillet en liste. Fra den blev de opstillede så indvalgt som enten medlemmer eller stedfortrædere i det nye menighedsråd.

Hvis der opstilles flere end en liste, skal der afholdes valg, hvor alle lokale medlemmer af folkekirken er stemmeberettigede. I givet fald skal valget afholdes tirsdag den 8. november 2016.

Læs mere om menighedsrådsvalg på Kirkeministeriets hjemmeside via dette link:

http://www.km.dk/folkekirken/valg/

 

 

Nyhedsarkiv

09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere
19/12 2017

De ti stifter i Danmark kan glæde sig over en høj brugertilfredshed.

Medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg er i en ny undersøgelse blevet...

Læs mere
11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere