Menighedsrådsvalg nærmer sig

Tirsdag den 13. september 2016 vil der i langt de fleste af landets ca. 1.750 menighedsråd være orienterings-og opstillingsmøde forud for det kommende menighedsrådsvalg.

 

Det er menighedsrådene, der er folkekirkens lokale ledelse. De kan have mellem 5 og 15 valgte medlemmer alt efter, hvor mange medlemmer af folkekirken der bor i sognet. Menighedsråd har en funktionsperiode på fire år inden næste valg i 2020.

90 procent af formændene for landets menighedsråd har på forhånd tilkendegivet, at hos dem vil man følge opfordringen fra både kirkeministeren og Landsforeningen af Menighedsråd om, at de afholder orienterings-og opstillingsmøderne den 13. september. Det står dog stadig frit for, at man lokalt kan afgøre, om man vil afvikle de obligatoriske orienterings-og opstillingsmøder på andre tidspunkter.

I langt de fleste tilfælde afholdes der ikke afstemning, som man kender ved f.eks. folketings-eller lokalvalg. Ved sidste menighedsrådsvalg i 2012 blev 95 procent af menighedsrådene sammensat ved såkaldte aftalevalg, fordi der kun var opstillet en liste. Fra den blev de opstillede så indvalgt som enten medlemmer eller stedfortrædere i det nye menighedsråd.

Hvis der opstilles flere end en liste, skal der afholdes valg, hvor alle lokale medlemmer af folkekirken er stemmeberettigede. I givet fald skal valget afholdes tirsdag den 8. november 2016.

Læs mere om menighedsrådsvalg på Kirkeministeriets hjemmeside via dette link:

http://www.km.dk/folkekirken/valg/

 

 

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere