Menighedsrådsvalget er i gang på nettet

Den 11. november 2008 holdes der valg til folkekirkens mange menighedsråd.  Men allerede fra den 21. oktober blev det muligt at brevstemme. Der kan som ved andre valg brevstemmes på folkeregistreret, men for første gang kan der også stemmes via nettet.

 

Der er afstemningsvalg i 149 af i alt 2.210 sogne og kirkedistrikter. I de øvrige sogne er der kun opstillet én kandidatliste, og derfor vælges disse sognes menighedsråd ved aftalevalg. I de 149 sogne og kirkedistrikter er der i alt ca. 500.0000 stemmeberettigede medlemmer af folkekirken.

 

Menighedsrådsvalget 2008 er det første egentlige valg i Danmark, hvor det også er muligt at stemme via nettet. Frem til fredag 31. oktober kl. 12.00 er det muligt at stemme digitalt på eValgportalen www.mrvalg.dk, der er en del af den fælles offentlige hjemmeside borger.dk. Den digitale stemme er bindende og kan ikke efterfølgende ændres. Hvis man ikke har afgivet digital stemme, kan man fortsat møde personligt op på sit valgsted på valgdagen den 11. november 2008 og stemme på traditionel vis.

 

Valgportalen er udviklet i et samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen og Kirkeministeriet.

 

Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech udtaler:

"Folkekirken har hele tiden været blandt de offentlige myndigheder, som har været længst fremme, når det gælder om at bruge it-mulighederne. Derfor er det også naturligt, at det med tilslutning fra et enigt Folketing er blevet muligt at gøre menighedsrådsvalget elektronisk. Jeg håber, at det kan være med til at engagere nogle, som måske ellers ikke ville stemme ved menighedsrådsvalget. Og så kan den elektroniske stemmeafgivning ved menighedsrådsvalget sikkert give nogle erfaringer, som kan være nyttige, når man overvejer, hvordan menighedsrådsvalg og andre valg i Danmark skal foregå i fremtiden."

 

Videnskabsminister Helge Sander udtaler:

"Menighedsrådsvalget 2008 er et godt eksempel på e-demokrati og udnytter mulighederne i digital selvbetjening Hvis man vil stemme til menighedsrådsvalget via nettet, skal man have en digital signatur. Teknologien bag den digitale signatur er meget sikker og velafprøvet og bruges i forvejen af Skat, sundhed.dk, biblioteker og andre offentlige og private virksomheder til at beskytte følsomme oplysninger."

 

Har man ikke en digital signatur, kan den leveres med dags varsel ved bestilling på www.digitalsignatur.dk.

 

Et menighedsråd arbejder med mange facetter indenfor den lokale folkekirke: kirkens bygninger, koncerter, foredrag, personale, ansættelse af præst og meget mere. Et menighedsrådsvalg er med andre ord en vigtig begivenhed i folkekirken. Det er her folkekirkens medlemmer kan sætte deres præg på den lokale sognekirke. Det er nemlig menighedsrådene, som kommer til at tegne den lokale kirke og det lokale sogn de næste fire år. Hver enkelt skal derfor overveje, hvad de har af ønsker til deres lokale kirke og stemme på de personer, som bedst lever op til de ønsker, man selv har.

 

mrvalg.dk kan man læse mere om menighedsrådsvalget. Man kan se, om der er afstemningsvalg i det sogn, man tilhører. Man kan også se, hvem der er kandidater ved valget, ikke alene i de sogne, hvor der er afstemningsvalg, men i alle folkekirkens sogne. 

 

Se også: Erklæring afgivet af uafhængig revisor vedrørende e-Valgsløsning (pdf)

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere