Mere synlighed om kirkens penge

Det bliver meget nemmere at skaffe sig indblik ind, hvad folkekirken lokalt bruger pengene til. For første gang er der fra og med udgangen af januar 2016 fuld adgang til at se samtlige ca. 1.750 menighedsråds budgetter og regnskaber via nettet.

Regnskaberne har man hidtil også haft adgang til, men det er nyt, at budgetterne også er umiddelbart tilgængelige digitalt.

Den nemmeste adgang til tallene er via sogn.dk, hvor både budget-og regnskabstal vil være tilgængelige.

Folkekirkens lokale økonomi udgør samlet set knapt 80 procent af hele folkekirkens økonomi. I 2014 udgjorde beløbet samlet ca. 6,24 milliarder kroner, og ifølge menighedsrådsloven kan det enkelte menighedsråds andel af dette beløb bruges til f.eks. de lokale kirkebygninger, kirkegårdens drift, løn til personalet og fremme af det kirkelige liv lokalt i sognet.

Kirkeminister Bertel Haarder ser den nemme adgang til oplysninger om den lokale kirkeøkonomi som et naturligt skridt. Og det kan måske også få en betydning i forhold til det kommende menighedsrådsvalg.

- Der er mange myter og fordomme rundt omkring om, hvad kirken egentlig bruger pengene til. Nu er det nemt for enhver at gå ind og skaffe sig syn for sagen. Og det medvirker jo også til, at flere får viden om, hvad et menighedsråd egentlig beskæftiger sig med, siger han.

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere