Mere synlighed om kirkens penge

Det bliver meget nemmere at skaffe sig indblik ind, hvad folkekirken lokalt bruger pengene til. For første gang er der fra og med udgangen af januar 2016 fuld adgang til at se samtlige ca. 1.750 menighedsråds budgetter og regnskaber via nettet.

Regnskaberne har man hidtil også haft adgang til, men det er nyt, at budgetterne også er umiddelbart tilgængelige digitalt.

Den nemmeste adgang til tallene er via sogn.dk, hvor både budget-og regnskabstal vil være tilgængelige.

Folkekirkens lokale økonomi udgør samlet set knapt 80 procent af hele folkekirkens økonomi. I 2014 udgjorde beløbet samlet ca. 6,24 milliarder kroner, og ifølge menighedsrådsloven kan det enkelte menighedsråds andel af dette beløb bruges til f.eks. de lokale kirkebygninger, kirkegårdens drift, løn til personalet og fremme af det kirkelige liv lokalt i sognet.

Kirkeminister Bertel Haarder ser den nemme adgang til oplysninger om den lokale kirkeøkonomi som et naturligt skridt. Og det kan måske også få en betydning i forhold til det kommende menighedsrådsvalg.

- Der er mange myter og fordomme rundt omkring om, hvad kirken egentlig bruger pengene til. Nu er det nemt for enhver at gå ind og skaffe sig syn for sagen. Og det medvirker jo også til, at flere får viden om, hvad et menighedsråd egentlig beskæftiger sig med, siger han.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere