Millioner til istandsættelse af ti kirker

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i København, renovering af tretten mindetavler fra især 1600-tallet i Haderslev Domkirke og rensning af samtlige kalkmalerier i Sæby kirke i Nordjylland.

Arbejdet med at bevare kulturarven i folkekirkens kirkebygninger kommer vidt omkring i årets tildelinger fra Kirkeistandsættelsesordningen - både hvad angår de forskellige typer arbejde, den geografiske spredning og den historiske periode, istandsættelserne vedrører.

Der tildeles samlet 11 millioner kroner til renoverings-, vedligeholdelses og nyt kirkekunstnerisk arbejde i ti kirker.

I alt var der til årets ansøgningsrunde i Kirkeistandsættelsesordningen kommet 18 ansøgninger.

De ti udvalgte modtagere er udpeget af kirkeministeren i samarbejde med Nationalmuseet med særlig vægt på, at der er tale om projekter med enestående national eller lokal betydning.

Kirkeminister Mette Bock glæder sig over variationen i de støttede projekter:

- Den folkekirkelige kulturarv er enestående – og det gælder ikke kun de mange, gamle middelalderkirker men også de kunstneriske kvaliteter og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til kirkebygninger af senere oprindelse, siger Mette Bock.

Støtten fra Kirkeistandsættelsesordningen kan maksimalt udgøre 40% (eller 3 millioner kroner) af de enkelte projekters samlede omkostning.

Se fakta om Kirkeistandsættelsesordningen her. 

Se Nationalmuseets begrundelser for støtte-tilkendegivelser her. 

Nyhedsarkiv

12/04 2019

Staten giver årligt et tilskud på knap 25 mio. kr. til dansk kirkeliv i udlandet via Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Og siden 2010 er...

Læs mere
26/03 2019
01/03 2019

    

Læs mere
19/02 2019

Flere blev døbt i folkekirken i 2018 sammenlignet med året før. I alt blev 41.601 nemlig døbt i 2018 mod 41.015 i 2017.

Det fremgår af den nye...

Læs mere
08/01 2019

Folkekirken er meget andet end gudstjenester i kirkerum. Det kan man f.eks. forvisse sig om ved at se nærmere på de projekter, som budgetfølgegruppen...

Læs mere
21/11 2018