Mindelunden står foran en stor renovering

    

Når det til næste år er 75 år siden, Tysklands besættelse af Danmark ophørte, vil Mindelunden i Ryvangen stå klar til at markere dagen.

Folketingets finansudvalg har nemlig tiltrådt, at Kirkeministeriet bruger 8,8 millioner kroner til en stor renovering af Mindelunden, som er mindekirkegård for de danske patrioter, der døde under 2. verdenskrig. Formålet er, at Mindelunden som fælles national mindekirkegård og historieformidlende anlæg får et særligt løft i anledning af 75-året.

Foruden de 8,8 millioner kroner bidrager Frihedskampens Mindefond også til projektet med en million kroner.

Renoveringen omfatter et generelt løft af Mindelunden med et særligt fokus på Store Gravfelt, hvor 106 faldne modstandsfolk ligger begravet. Gravfeltet har en fremtrædende placering i Mindelunden og bliver stadig brugt til blomster- og kransenedlæggelse af både pårørende og andre.

Projektet omfatter også opførelse af en helt ny undervisningsbygning. Færre og færre nulevende har personlige erindringer om besættelsestiden, og behovet for at kunne undervise kommende generationer om besættelsestidens historie imødekommes med den nye bygning, hvor skoleklasser kan modtage tidssvarende undervisning.

Mindelunden er underlagt Kirkeministeriet som statskirkegård. Holmens Kirkegård varetager den daglige drift af Mindelunden på delegation fra Kirkeministeriet.

 

Nyhedsarkiv

19/02 2019

Flere blev døbt i folkekirken i 2018 sammenlignet med året før. I alt blev 41.601 nemlig døbt i 2018 mod 41.015 i 2017.

Det fremgår af den nye...

Læs mere
08/01 2019

Folkekirken er meget andet end gudstjenester i kirkerum. Det kan man f.eks. forvisse sig om ved at se nærmere på de projekter, som budgetfølgegruppen...

Læs mere
21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere