Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond

Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer eller projekter, der kan være til gavn for hele folkekirken eller i hvert fald være til gavn bredt i folkekirken.

 

Den Folkekirkelige Udviklingsfond etableres for en forsøgsperiode på 3 år. Der kan i hvert af årene 2007 - 2009 ydes støtte på i alt 1,3 million kroner. Ansøgninger om støtte i 2007 skal indsendes til Kirkeministeriet senest den 1. december 2006.

 

Ansøgningerne vil blive bedømt af Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfondens drift, som består af repræsentanter for biskopperne og stiftsøvrighederne, Danmarks Provsteforening, Lamdsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet. Desuden vil Den danske Præsteforening blive inddraget i bedømmelsen.

 

Nærmere beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, vilkårene for støtte samt fremgangsmåden ved ansøgninger findes på Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk/udviklingsfond

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere