Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond

Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer eller projekter, der kan være til gavn for hele folkekirken eller i hvert fald være til gavn bredt i folkekirken.

 

Den Folkekirkelige Udviklingsfond etableres for en forsøgsperiode på 3 år. Der kan i hvert af årene 2007 - 2009 ydes støtte på i alt 1,3 million kroner. Ansøgninger om støtte i 2007 skal indsendes til Kirkeministeriet senest den 1. december 2006.

 

Ansøgningerne vil blive bedømt af Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfondens drift, som består af repræsentanter for biskopperne og stiftsøvrighederne, Danmarks Provsteforening, Lamdsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet. Desuden vil Den danske Præsteforening blive inddraget i bedømmelsen.

 

Nærmere beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, vilkårene for støtte samt fremgangsmåden ved ansøgninger findes på Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk/udviklingsfond

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere