Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond

Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer eller projekter, der kan være til gavn for hele folkekirken eller i hvert fald være til gavn bredt i folkekirken.

 

Den Folkekirkelige Udviklingsfond etableres for en forsøgsperiode på 3 år. Der kan i hvert af årene 2007 - 2009 ydes støtte på i alt 1,3 million kroner. Ansøgninger om støtte i 2007 skal indsendes til Kirkeministeriet senest den 1. december 2006.

 

Ansøgningerne vil blive bedømt af Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfondens drift, som består af repræsentanter for biskopperne og stiftsøvrighederne, Danmarks Provsteforening, Lamdsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet. Desuden vil Den danske Præsteforening blive inddraget i bedømmelsen.

 

Nærmere beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, vilkårene for støtte samt fremgangsmåden ved ansøgninger findes på Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk/udviklingsfond

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere