Nemmere at være mor - barnet kan registreres digitalt

Fra den 1. maj 2007 kan borgerne i hele landet anmelde et barns fødsel ved at indtaste de nødvendige oplysninger på hjemmesiden personregistrering.dk og derefter underskrive dem med deres digitale signatur.

 

Det er bare en af de mange nye muligheder, som den direkte netadgang til personregistrering.dk giver. Fra 1. maj kan man også skifte navn over siden, navngive sit barn og ordne faderskabet - alt sammen med brug af digital signatur.

 

Med initiativet er Kirkeministeriet blandt de første i verden, der tager teknologien i brug for at lette borgernes adgang til personregistrering. Den direkte netadgang er et supplement til de hidtidige muligheder for anmeldelse ved henvendelse på kirkekontoret eller ved brev.

 

Kirkeminister Bertel Haarder udtrykker det således:

 

"Det er jo herligt, at vi med dette initiativ går foran med at bruge ny teknologi til at afskaffe bureaukrati og gøre det nemt at indsende fødselsanmeldelsen. Det er et godt eksempel på, hvad vi vil med kvalitetsreformen - afskaffe overflødigt arbejde og gøre det nemmere for borgerne", siger Bertel Haarder.

 

Det bliver også nemmere for de nybagte forældre, selv om de ikke foretager fødselsanmeldelsen over nettet. Tidligere skulle fødselsanmeldelsen foretages af moderen senest 2 hverdage efter fødslen. I forbindelse med den nye ordning udvides fristen for anmeldelse til 14 dage - både for digitale og traditionelle anmeldelser. Og man behøver man ikke længere vedlægge moderens dåbsattest.

 

En fødselsanmeldelse kan klares digitalt både i de situationer, hvor mor og far er gift, og når det ikke er tilfældet. For ugifte par er det muligt at indgive en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring, som betyder, at man får fælles forældremyndighed til barnet. Når den digitale signatur anvendes, er blanketten til fødselsanmeldelsen allerede udfyldt med de oplysninger, der findes i personregistret (CPR).

 

Foruden fødselsanmeldelse kan der på personregistrering.dk sendes digital ansøgning om navneændring, og der kan foretages navngivning af et barn. Og man kan se, hvilke civilregistreringsoplysninger der står om en selv i personregistret (CPR). Endelig er hjemmesiden forberedt for, at der med et betalingskort kan ske betaling for navneændring. Det sker, når gebyret for visse navneændringer er vedtaget af Folketinget.

 

Det kan du gøre på www.personregistrering.dk :

 

  • fødselsanmeldelse
  • fælles forældremyndighed (for ugifte par)
  • navngivning
  • navneændring
  • registerindsigt
  • attestbestilling

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere