Nemmere at være mor - barnet kan registreres digitalt

Fra den 1. maj 2007 kan borgerne i hele landet anmelde et barns fødsel ved at indtaste de nødvendige oplysninger på hjemmesiden personregistrering.dk og derefter underskrive dem med deres digitale signatur.

 

Det er bare en af de mange nye muligheder, som den direkte netadgang til personregistrering.dk giver. Fra 1. maj kan man også skifte navn over siden, navngive sit barn og ordne faderskabet - alt sammen med brug af digital signatur.

 

Med initiativet er Kirkeministeriet blandt de første i verden, der tager teknologien i brug for at lette borgernes adgang til personregistrering. Den direkte netadgang er et supplement til de hidtidige muligheder for anmeldelse ved henvendelse på kirkekontoret eller ved brev.

 

Kirkeminister Bertel Haarder udtrykker det således:

 

"Det er jo herligt, at vi med dette initiativ går foran med at bruge ny teknologi til at afskaffe bureaukrati og gøre det nemt at indsende fødselsanmeldelsen. Det er et godt eksempel på, hvad vi vil med kvalitetsreformen - afskaffe overflødigt arbejde og gøre det nemmere for borgerne", siger Bertel Haarder.

 

Det bliver også nemmere for de nybagte forældre, selv om de ikke foretager fødselsanmeldelsen over nettet. Tidligere skulle fødselsanmeldelsen foretages af moderen senest 2 hverdage efter fødslen. I forbindelse med den nye ordning udvides fristen for anmeldelse til 14 dage - både for digitale og traditionelle anmeldelser. Og man behøver man ikke længere vedlægge moderens dåbsattest.

 

En fødselsanmeldelse kan klares digitalt både i de situationer, hvor mor og far er gift, og når det ikke er tilfældet. For ugifte par er det muligt at indgive en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring, som betyder, at man får fælles forældremyndighed til barnet. Når den digitale signatur anvendes, er blanketten til fødselsanmeldelsen allerede udfyldt med de oplysninger, der findes i personregistret (CPR).

 

Foruden fødselsanmeldelse kan der på personregistrering.dk sendes digital ansøgning om navneændring, og der kan foretages navngivning af et barn. Og man kan se, hvilke civilregistreringsoplysninger der står om en selv i personregistret (CPR). Endelig er hjemmesiden forberedt for, at der med et betalingskort kan ske betaling for navneændring. Det sker, når gebyret for visse navneændringer er vedtaget af Folketinget.

 

Det kan du gøre på www.personregistrering.dk :

 

  • fødselsanmeldelse
  • fælles forældremyndighed (for ugifte par)
  • navngivning
  • navneændring
  • registerindsigt
  • attestbestilling

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere