Ny anordning om dåb i folkekirken

Den 15. januar 2008 træder en ny "Anordning om dåb i folkekirken" i kraft.

 

Anordningen, som blev underskrevet af Dronningen den 2. januar, er i dag offentliggjort i Lovtidende.

 

Samtidig med at anordningen træder i kraft, udsender biskopperne en vejledning om dåb i folkekirken.

 

Anordningen om dåb i folkekirken og biskoppernes vejledning er resultater af et omfattende arbejde, som biskopperne tog initiativ til ved i 2002 at nedsætte en arbejdsgruppe.

 

Præster og menighedsråd har flere gange haft mulighed for at debattere og kommentere udkast til en ny anordning om dåb, senest i perioden fra 10. maj til 1. september 2007, hvor et udkast til anordning var til høring sammen med udkast til biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken.

 

Se "Anordning om dåb i folkekirken" i Retsinformation

 

Se "Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken" på Københavns Stifts hjemmeside

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere