Ny anordning om dåb i folkekirken

Den 15. januar 2008 træder en ny "Anordning om dåb i folkekirken" i kraft.

 

Anordningen, som blev underskrevet af Dronningen den 2. januar, er i dag offentliggjort i Lovtidende.

 

Samtidig med at anordningen træder i kraft, udsender biskopperne en vejledning om dåb i folkekirken.

 

Anordningen om dåb i folkekirken og biskoppernes vejledning er resultater af et omfattende arbejde, som biskopperne tog initiativ til ved i 2002 at nedsætte en arbejdsgruppe.

 

Præster og menighedsråd har flere gange haft mulighed for at debattere og kommentere udkast til en ny anordning om dåb, senest i perioden fra 10. maj til 1. september 2007, hvor et udkast til anordning var til høring sammen med udkast til biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken.

 

Se "Anordning om dåb i folkekirken" i Retsinformation

 

Se "Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken" på Københavns Stifts hjemmeside

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere