Ny grundig gennemlysning af udlandspræsters forhold til folkekirken

Staten giver årligt et tilskud på knap 25 mio. kr. til dansk kirkeliv i udlandet via Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Og siden 2010 er præster, der er ansat og udsendt af DSUK til betjening af søfolk og medlemmer af danske evangelisk-lutherske menigheder i udlandet, blevet anerkendt som præster i den danske folkekirke.

Men det betyder ikke, at rettigheder og pligter for udlandspræster og menighedsrådene i udlandet er identiske med dem, der gælder for folkekirkens præster og menighedsråd i Danmark.

Fx har præster og menighedsråd i udlandet ikke stemmeret til bispevalg i Danmark.

Det er baggrunden for, at nogle stemmer blandt danske menigheder uden for landets grænser har udtrykt ønske om at opnå en endnu tættere tilknytning til folkekirken, herunder især gennem rettigheder for præster og menighedsråd i form af stemmeret ved bispevalg.

I begyndelsen af 2018 nedsatte kirkeministeren derfor en arbejdsgruppe, der skulle undersøge rettigheder og pligter for præster og menigheder under DSUK/DKS. Gruppens arbejde er nu afsluttet med afleveringen af en rapport, som er en grundig gennemlysning af både den historiske baggrund for de nuværende forhold og følgerne af eventuelt at knytte udlandspræster og -menighedsråd endnu tættere til folkekirken.

Rapporten kan læses her.

Arbejdsgruppen er delt, når det kommer til spørgsmålet om at ændre på den nuværende ordning for præsternes og menighedsrådenes indflydelse ved bispevalg. Et flertal indstiller, at der ikke ændres på ordningen, mens et mindretal foreslår, at en repræsentant for hvert menighedsråd og alle præster i Sydslesvig får stemmeret ved bispevalg i Haderslev Stift.

Rapporten skal nu drøftes med bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd, Danmarks Provsteforening og med DSUK og Dansk Kirke i Sydslesvig.

Nyhedsarkiv

30/04 2019

Landskirkeskat, lokal kirkeskat, fællesfond, finanslov og statstilskud. Det kan være svært at bevare overblikket, når man kigger nærmere på...

Læs mere
29/04 2019

Samarbejde med menighedsråd, brugerinddragelse, åbenhed, ledelse og tydelig ansvarsfordeling er nøgleord i et nyt oplæg til kirkeministeren, som...

Læs mere
26/03 2019
01/03 2019

    

Læs mere
19/02 2019

Flere blev døbt i folkekirken i 2018 sammenlignet med året før. I alt blev 41.601 nemlig døbt i 2018 mod 41.015 i 2017.

Det fremgår af den nye...

Læs mere
08/01 2019

Folkekirken er meget andet end gudstjenester i kirkerum. Det kan man f.eks. forvisse sig om ved at se nærmere på de projekter, som budgetfølgegruppen...

Læs mere