Ny kirke-statistik: Flere bliver døbt i folkekirken

Flere blev døbt i folkekirken i 2018 sammenlignet med året før. I alt blev 41.601 nemlig døbt i 2018 mod 41.015 i 2017.

Det fremgår af den nye kirkestatistik - tallet omfatter både barnedåb, dåb i forbindelse med konfirmation og dåb senere i livet.

Den nye statistik viser, at 74,7 procent af befolkningen ved indgangen til 2019 var medlemmer af folkekirken. Det betyder, at medlemsandelen i løbet af 2018 faldt med 0,6 i forhold til årsskiftet året før, hvor medlemsprocenten var 75,3.

Faldet i medlemsandelen svarer til udviklingen i de tidligere år. Det hænger bl.a. sammen med, at et stigende antal medborgere er kommet til landet, som ikke er eller bliver medlemmer af folkekirken. I 2018 udgjorde faldet 0,6 procentpoint, hvilket er lidt lavere end i de nærmest foregående år.

- Jeg er glad for, at en meget stor del af befolkningen har så stor loyalitet og tilknytning til folkekirken. At medlemsandelen falder er ikke så mærkeligt - i en globaliseret verden får danskerne jo mange medborgere, som tilhører andre trossamfund og derfor naturligvis ikke bliver medlemmer af folkekirken. Statistisk kan man se, at 86 procent af befolkningen med dansk oprindelse fortsat er medlemmer, siger kirkeminister Mette Bock.

Andelen af danske børn, der bliver døbt, inden de fylder 1 år, er faldet fra 60,3 procent til 59,5. Også her er der tale om en lille opbremsning i tilbagegangen, idet faldet året før var på 1,3 procentpoint.

- Dåben er indgangen til medlemskab, og selv om folkekirken flere steder imødekommer ønsker om lettere og mere uformelle former for dåb for udøbte voksne, så vil jeg også gerne opfordre forældre at tage stilling til, om deres børn skal være en del af det folkekirkelige fællesskab, siger Mette Bock.

Det fremgår af årets kirkestatistik, at der også var flere vielser og kirkelige velsignelser end året før - her er der for vielserne tale om en fremgang fra 10.381 sidste år til nu 10.698, mens antallet af velsignelser steg fra 1.332 til 1.471 i 2018.

Det samlede antal registrerede dødsfald steg fra 52.900 til 54.845 i 2018. Sidste år skete 82,6 procent – eller 45.324 – af alle begravelser med kirkelig medvirken. 15,7 procent var uden kirkelig medvirken, mens 1,6 procent foregik i trossamfund uden for folkekirken.  

Nyhedsarkiv

20/09 2019

    

Læs mere
02/09 2019

            

Læs mere
12/08 2019

Fra en af Danmarkshistoriens ældste kirkebyggerier over kirke-inventar fra barok og renæssance til restaurering af kobbertag på pragtkirke af...

Læs mere
28/06 2019

Efter knap to et halvt år som kirkeminister forlod Mette Bock torsdag den 27. juni 2019 posten og overlod den til sin efterfølger Joy Mogensen, som...

Læs mere
20/06 2019

En salmedigter og en salmekomponist blev de første modtagere af Mette Madsens legat til støtte for kirkelige, skabende og udøvende kunstnere:

Læs mere
30/04 2019

Landskirkeskat, lokal kirkeskat, fællesfond, finanslov og statstilskud. Det kan være svært at bevare overblikket, når man kigger nærmere på...

Læs mere