Nyt navn på bryllupsdagen

Pressemeddelelse den 4. maj 2006 fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender og Kirkeministeriet

 

For fremtiden bliver det muligt for alle, der skifter efternavn i forbindelse med en vielse, at få papir på deres nye navn på selve bryllupsdagen.

 

Kirkeministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har fundet en ordning, som vil gøre det muligt automatisk at få gennemført navneændringen i tilknytning til vielsen.

 

"I forbindelse med at loven trådte i kraft 1. april, er vi blevet opmærksomme på, at det for mange har stor symbolsk værdi at kunne skifte navn på selve bryllupsdagen. Jeg er glad for, at vi nu har fundet en løsning, der gør det muligt at få en vielsesattest i hånden med sit nye navn, når man træder ud af kirken, rådhuset, eller hvor man nu vælger at blive gift," siger familie- og forbrugerminister Lars Barfoed.

 

Således imødekommer den nye ordning en kritik, der har været rejst af enkelte af elementerne i den nye navnelov.

 

"Den nye ordning er en meget enkel og indlysende borgervenlig løsning. Man behøver kun at henvende sig ét sted for at få den prøvelsesattest, som man skal have for at kunne blive gift, og for at få ændret sit navn i forbindelse med vielsen. I dag skal man henvende sig to forskellige steder, så jeg er sikker på, at mange vil sætte pris på den nye ordning. Det var helt umuligt at forklare, at man efter en vielse på rådhuset skulle hen til kordegnen for at få ændret sit navn," siger kirkeminister Bertel Haarder.  

 

Ordningen indebærer, at ansøgning om navneændring skal kunne afleveres til kommunen sammen med den ægteskabserklæring, som et par under alle omstændigheder skal aflevere til kommunen for at få udstedt en prøvelsesattest, før de kan blive gift. Hvis navneændringen kan godkendes, bliver den registreret og lagt ind i et venteregister i CPR. Når vielsen er gennemført, vil nav­neændringen så kunne få virkning fra bryllupsdagen, og parret kan få udleveret en vielsesattest med de nye fælles navne.

Det vil kunne ske uanset, om vielsen sker i folkekirken, på borgmesterkontoret, i et anerkendt trossamfund eller i et godkendt trossamfund. Ca. en uge efter vielsen vil parterne få tilsendt fødsels- og dåbsattester eller fødsels- og navneattester med de nye navne, som kan bruges som dokumentation i ind- og udland.

 

Det er ikke nødvendigt med lovændring for at gennemføre den ordning, som Kirkeministeriet og Familie- og Forbrugerministeriet er nået frem til. Det kræ­ver dog en teknisk og administrativ tilpasning af systemet, og ændringen forventes derfor først at kunne træde i kraft omkring 1. juli 2006.

 

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere