Nyt udkast til anordning om dåb til høring sammen med biskoppernes vejledning om dåb

Kirkeminister Bertel Haarder og biskopperne har ved et møde den 7. maj 2007 drøftet udkast til en ny anordning om dåb i folkekirken. Efter mødet er et revideret udkast til anordning blevet udsendt til høring sammen med et udkast til vejledning fra biskopperne om dåb i folkekirken.

 

Et udkast til ny anordning om dåb har været til høring, hvor der var mulighed for at indsende kommentarer indtil 2. april 2007.

 

Kirkeministeren og biskopperne har på baggrund af såvel høringssvar fra mange forskellige parter som den offentlige debat revideret udkastet. Samtidig ønsker kirkeministeren og biskopperne at understrege, at anordningen om dåb ikke står alene, men at den skal ses i sammenhæng med biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken og med folkekirkens dåbsritual.

 

Derfor sender kirkeministeren i enighed med biskopperne det reviderede udkast til anordning og biskoppernes udkast til vejledning om dåb i høring.

 

Høringssvar skal sendes til Kirkeministeriet senest 1. september 2007.


Udkast til anordning om dåb i folkekirken og udkast til biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken kan ses på siden www.km.dk/lovudkast.html.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere