Ønsker undersøgelse af Fællesfonden

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet den 30. april 2002

 

Kirkeminister Tove Fergo vil bede statsrevisorerne om at få foretaget en undersøgelse af Fællesfonden, som dækker folkekirkens fælles udgifter. Der har i flere år været betydelige underskud på Fællesfondens driftsregnskab.

 

"Jeg har konstateret, at kassebeholdningen i Fællesfonden stort set er væk, men at bl.a. Rigsrevisionen har anbefalet, at Fællesfonden bør have en kassebeholdning på 5-10 % af de årlige udgifter," siger kirkeminister Tove Fergo.

 

"Jeg er meget forundret over, at tidligere kirkeministre åbenbart i årevis har underbudgetteret og ikke sørget for en forsvarlig kassebeholdning. Jeg ønsker at komme til bunds i denne sag og få trukket en streg, så vi kan komme videre derfra."

 

"Efter samråd med regeringspartiernes kirkepolitiske ordførere, formanden for den konservative folketingsgruppe Knud Erik Kirkegaard og medlem af Folketinget Birthe Rønn Hornbech, har jeg i dag rettet henvendelse til de statsrevisorer, der er udpeget af regeringspartierne, formand for Venstres folketingsgruppe Christian Mejdahl og medlem af Folketinget Helge Adam Møller, med henblik på at få statsrevisorerne til at rejse sagen over for Rigsrevisor."

 

"Jeg vil nu med regeringspartiernes kirkepolitiske ordførere planlægge, hvordan Fællesfondens kassebeholdning kan genoprettes," slutter kirkeminister Tove Fergo.

 

Fællesfondens kassebeholdning var ved årets begyndelse 2,8 mio. kr. Fællesfondens udgifter er i år budgetteret til ca. 940 mio. kr. Fællesfonden betaler bl.a. folkekirkens andel af præstelønnen, stiftsadministrationerne, folkekirkens IT-systemer, forsikringsordning og uddannelsesinstitutioner samt tilskud til nedsættelse af kirkeskatten i økonomisk svage områder. Fællesfondens væsentligste indtægtskilde er landskirkeskatten, som i år udgør 894 mio. kr.

Nyhedsarkiv

12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere
22/06 2017

Efter en meget tæt afstemning er teologisk konsulent i Helsingør Stift, Marianne Gaarden, i dag blevet valgt som ny biskop over Lolland-Falsters...

Læs mere
12/06 2017

Dåbsprocenten skal vendes, kontakten mellem unge og kirke efter konfirmationen skal forbedres, og så skal dørtrinnet mellem kirken og det øvrige...

Læs mere