Ønsker undersøgelse af Fællesfonden

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet den 30. april 2002

 

Kirkeminister Tove Fergo vil bede statsrevisorerne om at få foretaget en undersøgelse af Fællesfonden, som dækker folkekirkens fælles udgifter. Der har i flere år været betydelige underskud på Fællesfondens driftsregnskab.

 

"Jeg har konstateret, at kassebeholdningen i Fællesfonden stort set er væk, men at bl.a. Rigsrevisionen har anbefalet, at Fællesfonden bør have en kassebeholdning på 5-10 % af de årlige udgifter," siger kirkeminister Tove Fergo.

 

"Jeg er meget forundret over, at tidligere kirkeministre åbenbart i årevis har underbudgetteret og ikke sørget for en forsvarlig kassebeholdning. Jeg ønsker at komme til bunds i denne sag og få trukket en streg, så vi kan komme videre derfra."

 

"Efter samråd med regeringspartiernes kirkepolitiske ordførere, formanden for den konservative folketingsgruppe Knud Erik Kirkegaard og medlem af Folketinget Birthe Rønn Hornbech, har jeg i dag rettet henvendelse til de statsrevisorer, der er udpeget af regeringspartierne, formand for Venstres folketingsgruppe Christian Mejdahl og medlem af Folketinget Helge Adam Møller, med henblik på at få statsrevisorerne til at rejse sagen over for Rigsrevisor."

 

"Jeg vil nu med regeringspartiernes kirkepolitiske ordførere planlægge, hvordan Fællesfondens kassebeholdning kan genoprettes," slutter kirkeminister Tove Fergo.

 

Fællesfondens kassebeholdning var ved årets begyndelse 2,8 mio. kr. Fællesfondens udgifter er i år budgetteret til ca. 940 mio. kr. Fællesfonden betaler bl.a. folkekirkens andel af præstelønnen, stiftsadministrationerne, folkekirkens IT-systemer, forsikringsordning og uddannelsesinstitutioner samt tilskud til nedsættelse af kirkeskatten i økonomisk svage områder. Fællesfondens væsentligste indtægtskilde er landskirkeskatten, som i år udgør 894 mio. kr.

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere