Ønsker undersøgelse af Fællesfonden

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet den 30. april 2002

 

Kirkeminister Tove Fergo vil bede statsrevisorerne om at få foretaget en undersøgelse af Fællesfonden, som dækker folkekirkens fælles udgifter. Der har i flere år været betydelige underskud på Fællesfondens driftsregnskab.

 

"Jeg har konstateret, at kassebeholdningen i Fællesfonden stort set er væk, men at bl.a. Rigsrevisionen har anbefalet, at Fællesfonden bør have en kassebeholdning på 5-10 % af de årlige udgifter," siger kirkeminister Tove Fergo.

 

"Jeg er meget forundret over, at tidligere kirkeministre åbenbart i årevis har underbudgetteret og ikke sørget for en forsvarlig kassebeholdning. Jeg ønsker at komme til bunds i denne sag og få trukket en streg, så vi kan komme videre derfra."

 

"Efter samråd med regeringspartiernes kirkepolitiske ordførere, formanden for den konservative folketingsgruppe Knud Erik Kirkegaard og medlem af Folketinget Birthe Rønn Hornbech, har jeg i dag rettet henvendelse til de statsrevisorer, der er udpeget af regeringspartierne, formand for Venstres folketingsgruppe Christian Mejdahl og medlem af Folketinget Helge Adam Møller, med henblik på at få statsrevisorerne til at rejse sagen over for Rigsrevisor."

 

"Jeg vil nu med regeringspartiernes kirkepolitiske ordførere planlægge, hvordan Fællesfondens kassebeholdning kan genoprettes," slutter kirkeminister Tove Fergo.

 

Fællesfondens kassebeholdning var ved årets begyndelse 2,8 mio. kr. Fællesfondens udgifter er i år budgetteret til ca. 940 mio. kr. Fællesfonden betaler bl.a. folkekirkens andel af præstelønnen, stiftsadministrationerne, folkekirkens IT-systemer, forsikringsordning og uddannelsesinstitutioner samt tilskud til nedsættelse af kirkeskatten i økonomisk svage områder. Fællesfondens væsentligste indtægtskilde er landskirkeskatten, som i år udgør 894 mio. kr.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere