Opdateret foreløbig opgørelse: Afstemningsvalg til menighedsråd i 146 sogne

Nyhedsartiklen oprindeligt offentliggjort 3. oktober 2008 - senest opdateret med nye tal den 8. oktober 2008

 

I de seneste uger har der rundt omkring i folkekirkens 2.213 sogne og kirkedistrikter været livlig debat om, hvem der i de næste fire år skal være medlemmer af menighedsrådene.

 

Fristen for at opstille kandidatlister udløb tirsdag 30. september. Resultatet af orienterings- og opstillingsmøder samt den øvrige debat er - ifølge en foreløbig opgørelse, som er foretaget fredag 3. oktober og opdateret mandag 6. oktober, at der i 147 af de 2.213 sogne og kirkedistrikter skal være afstemningsvalg til menighedsrådet tirsdag 11. november 2008. Opgørelsen bygger på indberetning fra 2.127 af de 2.213 sogne og kirkedistrikter.

 

De 147 sogne og kirkedistrikter, hvor der ifølge den foreløbige opgørelse skal være afstemningsvalg, udgør 6,6 % af alle sogne og kirkedistrikter. Såvel antallet af afstemningsvalg som procentdelen kan blive øget ved den endelige opgørelse. Ved menighedsrådsvalget i 2004 var der afstemningsvalg i 198 sogne og kirkedistrikter, svarende til 8,9 % af alle.

 

Det seneste års debat i sognene har også handlet om, hvorvidt man ønskede at gå i samarbejde med nabosogne om et fælles menighedsråd i stedet for fortsat at have hver sit råd. I mange sogne og kirkedistrikter har man vurderet, at det vil være til gavn for kirkerne og det kirkelige liv, at man går sammen med naboer om et fælles menighedsråd.

 

Derfor vil der efter valget være 209 menighedsråd, som er fælles for 2, 3 eller fire sogne eller kirkedistrikter. De 209 råd omfatter tilsammen 486 sogne og kirkedistrikter. Efter valget i 2004 var der 76 menighedsråd, som var fælles for to eller flere sogne.

 

Det stigende antal fælles menighedsråd betyder, at der efter valget i år vil være 1.935 menighedsråd i folkekirken.

 

Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech siger i en kommentar til opgørelsen:

 

"Jeg glæder mig over, at der rundt omkring har været livlig debat om valget af nye menighedsråd. Dels debatten om, hvorvidt man skulle slå sig sammen med nabosogne om et fælles menighedsråd. Dels den endnu mere omfattende debat om, hvem der så i de næste fire år skal være medlemmer af menighedsrådene.

Debatten er udtryk for en god, demokratisk proces, der betyder, at mange af folkekirkens medlemmer har været engageret i menighedsrådsvalget Det gælder, uanset om valget er gennemført som aftalevalg med én kandidatliste, eller om valget afgøres ved, at folkekirkens medlemmer tirsdag 11. november kan gå til stemmeurnerne og vælge mellem flere kandidatlister."

 

Se Oversigt pr. 8. okt. over sogne med afstemningsvalg i 2008

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere