Overdragelse i Kirkeministeriet

Den længst siddende minister gik af – og en debutant trådte til, da afgående kirkeminister Bertel Haarder overlod posten til sin efterfølger Mette Bock. Ligesom Bertel Haarder vil også Mette Bock bestride både kirkeminister- og kulturminister-posten.

- Når det nu skulle være, er du faktisk den, jeg allerhelst ville se som min efterfølger, sagde Bertel Haarder ved overdragelsesforretningen.

Den konstatering fulgte Mette Bock op ved at understrege, at Bertel Haarder og hun har meget til fælles.

- Det eneste skår jeg har i dag ved glæden ved at skulle overtage dine to ministerier – det er, at du ikke er minister. For jeg har været meget glad ved at have dig som minister. Vi har et åndsfællesskab. Vi holder rigtig meget af de folkelige forsamlinger, vi holder meget af vores kirke, vi holder meget af kulturen, og vi holder også af musikken, sagde Mette Bock.

Mens Bertel Haarder yndede at omtale sin egen rolle som kirkeminister som ”kirkens pedel”, sagde Mette Bock, at hun er enig i, at man ikke skal forhaste sig som kirkepolitiker.

- Men man begyndte at varme op til en reform af folkekirkens styre helt tilbage i 2007, og den opvarmning vil jeg gerne bidrage til. Hvis samfundet ændrer sig, er det jo ikke sikkert, at det der engang var godt vil vedblive med at være godt til evig tid, sagde Mette Bock.

Og så blev der udvekslet gaver mellem de to ministre – mens Mette Bock fik det nye salmetillæg ”100 salmer” af Bertel Haarder, gav Mette Bock Bertel Haarder en model af en kanon fra Nationalmuseet.

- Både p.gr.a. af dit engagement i Danmarkskanonen og fordi du er kendt som en mand, hvor temperamentet ind imellem får dig til at fyre kanonen af. Det kan der jo også være brug for, sagde Mette Bock. 

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere