Overdragelse i Kirkeministeriet

Den længst siddende minister gik af – og en debutant trådte til, da afgående kirkeminister Bertel Haarder overlod posten til sin efterfølger Mette Bock. Ligesom Bertel Haarder vil også Mette Bock bestride både kirkeminister- og kulturminister-posten.

- Når det nu skulle være, er du faktisk den, jeg allerhelst ville se som min efterfølger, sagde Bertel Haarder ved overdragelsesforretningen.

Den konstatering fulgte Mette Bock op ved at understrege, at Bertel Haarder og hun har meget til fælles.

- Det eneste skår jeg har i dag ved glæden ved at skulle overtage dine to ministerier – det er, at du ikke er minister. For jeg har været meget glad ved at have dig som minister. Vi har et åndsfællesskab. Vi holder rigtig meget af de folkelige forsamlinger, vi holder meget af vores kirke, vi holder meget af kulturen, og vi holder også af musikken, sagde Mette Bock.

Mens Bertel Haarder yndede at omtale sin egen rolle som kirkeminister som ”kirkens pedel”, sagde Mette Bock, at hun er enig i, at man ikke skal forhaste sig som kirkepolitiker.

- Men man begyndte at varme op til en reform af folkekirkens styre helt tilbage i 2007, og den opvarmning vil jeg gerne bidrage til. Hvis samfundet ændrer sig, er det jo ikke sikkert, at det der engang var godt vil vedblive med at være godt til evig tid, sagde Mette Bock.

Og så blev der udvekslet gaver mellem de to ministre – mens Mette Bock fik det nye salmetillæg ”100 salmer” af Bertel Haarder, gav Mette Bock Bertel Haarder en model af en kanon fra Nationalmuseet.

- Både p.gr.a. af dit engagement i Danmarkskanonen og fordi du er kendt som en mand, hvor temperamentet ind imellem får dig til at fyre kanonen af. Det kan der jo også være brug for, sagde Mette Bock. 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere