Overdragelse i Kirkeministeriet

Den længst siddende minister gik af – og en debutant trådte til, da afgående kirkeminister Bertel Haarder overlod posten til sin efterfølger Mette Bock. Ligesom Bertel Haarder vil også Mette Bock bestride både kirkeminister- og kulturminister-posten.

- Når det nu skulle være, er du faktisk den, jeg allerhelst ville se som min efterfølger, sagde Bertel Haarder ved overdragelsesforretningen.

Den konstatering fulgte Mette Bock op ved at understrege, at Bertel Haarder og hun har meget til fælles.

- Det eneste skår jeg har i dag ved glæden ved at skulle overtage dine to ministerier – det er, at du ikke er minister. For jeg har været meget glad ved at have dig som minister. Vi har et åndsfællesskab. Vi holder rigtig meget af de folkelige forsamlinger, vi holder meget af vores kirke, vi holder meget af kulturen, og vi holder også af musikken, sagde Mette Bock.

Mens Bertel Haarder yndede at omtale sin egen rolle som kirkeminister som ”kirkens pedel”, sagde Mette Bock, at hun er enig i, at man ikke skal forhaste sig som kirkepolitiker.

- Men man begyndte at varme op til en reform af folkekirkens styre helt tilbage i 2007, og den opvarmning vil jeg gerne bidrage til. Hvis samfundet ændrer sig, er det jo ikke sikkert, at det der engang var godt vil vedblive med at være godt til evig tid, sagde Mette Bock.

Og så blev der udvekslet gaver mellem de to ministre – mens Mette Bock fik det nye salmetillæg ”100 salmer” af Bertel Haarder, gav Mette Bock Bertel Haarder en model af en kanon fra Nationalmuseet.

- Både p.gr.a. af dit engagement i Danmarkskanonen og fordi du er kendt som en mand, hvor temperamentet ind imellem får dig til at fyre kanonen af. Det kan der jo også være brug for, sagde Mette Bock. 

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere