Plads til alle - bedre tilgængelighed i folkekirken

De fleste af Danmarks godt 2.300 kirker er bygget i middelalderen. Kun cirka 200 af dem er bygget efter 1950. De fleste kirker er således bygget i en tid, hvor man næppe tænkte på, at man også bør kunne færdes i og omkring dem og være med idet kirkelige liv, selv om man er nødt til at bruge kørestol eller rollator, er blind eller har nedsat hørelse.

 

Derfor har Kirkeministeriet sendt en folder til alle menighedsrådene med en opfordring om, at gøre kirken mere tilgængelig for handicappede.

 

Samtidig er Kirkeministeriets hjemmeside udvidet med et særligt afsnit om "Tilgængelighed i folkekirken". Her kan menighedsråd finde et internetbaseret værktøj, som menighedsrådene kan bruge til at tjekke kirkens og kirkegårdens tilgængelighed og bagefter få konkrete anvisninger til at øge tilgængeligheden.

 

Det kan f.eks. være at erstatte perlegrus på kirkegårdens stier med en mere fast og jævn belægning. Det kan være at lave en rampe, så trappen til kirkedøren ikke forsat er en næste uoverstigelig hindring. Det kan være at skabe plads til kørestole inde i kirken. Eller at sikre ved hjælp af teleslynge, at også hørehæmmede kan følge med i, hvad der bliver sagt.

"Det bør være sådan, at alle kan føle sig velkomne i kirken og der spiller det en stor rolle, om forholdene både inde i kirken og omkring den er sådan, at man har mulighed for at færdes der," siger kirkeminister Bertel Haarder.

 

Han er overbevist om, at menighedsrådene meget gerne vil medvirke til, at få forbedret den fysiske tilgængelighed til kirkerne, kirkekontorerne, sognegårdene og kirkegårdene. Der er krav til nye kirker om en indretning, der tilgodeser bevægelseshæmmede, mens middelalderkirker er en del af den danske kulturarv og der gælder derfor særlige regler om godkendelse.

 

Det internetbaserede redskab er blevet udviklet i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og Statens Bygningsforskningsinstitut og kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside.

 

"Jeg håber, det må blive brugt flittigt. Nogle ændringer kan udføres i forbindelse med, at menighedsrådet alligevel skal bygge om eller har besluttet at foretage nogle forbedringer. Andre forhold kan indgå i menighedsrådets almindelige og sædvanlige planlægning og prioritering af opgaver, siger kirkeminister Bertel Haarder.  

 

Se siderne Tilgængelighed i folkekirken

 

Se folder om Tilgængelighed i folkekirken

 

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere