Plads til alle - bedre tilgængelighed i folkekirken

De fleste af Danmarks godt 2.300 kirker er bygget i middelalderen. Kun cirka 200 af dem er bygget efter 1950. De fleste kirker er således bygget i en tid, hvor man næppe tænkte på, at man også bør kunne færdes i og omkring dem og være med idet kirkelige liv, selv om man er nødt til at bruge kørestol eller rollator, er blind eller har nedsat hørelse.

 

Derfor har Kirkeministeriet sendt en folder til alle menighedsrådene med en opfordring om, at gøre kirken mere tilgængelig for handicappede.

 

Samtidig er Kirkeministeriets hjemmeside udvidet med et særligt afsnit om "Tilgængelighed i folkekirken". Her kan menighedsråd finde et internetbaseret værktøj, som menighedsrådene kan bruge til at tjekke kirkens og kirkegårdens tilgængelighed og bagefter få konkrete anvisninger til at øge tilgængeligheden.

 

Det kan f.eks. være at erstatte perlegrus på kirkegårdens stier med en mere fast og jævn belægning. Det kan være at lave en rampe, så trappen til kirkedøren ikke forsat er en næste uoverstigelig hindring. Det kan være at skabe plads til kørestole inde i kirken. Eller at sikre ved hjælp af teleslynge, at også hørehæmmede kan følge med i, hvad der bliver sagt.

"Det bør være sådan, at alle kan føle sig velkomne i kirken og der spiller det en stor rolle, om forholdene både inde i kirken og omkring den er sådan, at man har mulighed for at færdes der," siger kirkeminister Bertel Haarder.

 

Han er overbevist om, at menighedsrådene meget gerne vil medvirke til, at få forbedret den fysiske tilgængelighed til kirkerne, kirkekontorerne, sognegårdene og kirkegårdene. Der er krav til nye kirker om en indretning, der tilgodeser bevægelseshæmmede, mens middelalderkirker er en del af den danske kulturarv og der gælder derfor særlige regler om godkendelse.

 

Det internetbaserede redskab er blevet udviklet i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og Statens Bygningsforskningsinstitut og kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside.

 

"Jeg håber, det må blive brugt flittigt. Nogle ændringer kan udføres i forbindelse med, at menighedsrådet alligevel skal bygge om eller har besluttet at foretage nogle forbedringer. Andre forhold kan indgå i menighedsrådets almindelige og sædvanlige planlægning og prioritering af opgaver, siger kirkeminister Bertel Haarder.  

 

Se siderne Tilgængelighed i folkekirken

 

Se folder om Tilgængelighed i folkekirken

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere